Združenje nadzornikov Slovenije

dr. Marko Jaklič   dr. Marko Jaklič

Dr. MARKO JAKLIČ je redni profesor za področje poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s strateškim managementom, organizacijo, politiko konkurenčnosti in institucionalno ekonomijo. Vpleten je v mnoge mednarodne raziskovalne projekte s področja institucij v gospodarskem razvoju. Objavil je mnogo člankov v mednarodno priznanih revijah in napisal številne prispevke za knjige s področja poslovanja in razvoja managementa. Deluje tudi kot moderatorski svetovalec vrhnjemu managementu v managerskem procesu.

Je predstojnik Inštituta za socio-ekonomsko in poslovno evalvacijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, član Strateškega sveta za gospodarstvo pri Vladi RS ter predsednik republiškega Sveta za znanost in tehnologijo. Do leta 2012 je bil član nadzornega sveta SID banke, trenutno pa je član nadzornega sveta družbe 2TDK, d.o.o. in predsednik nadzornega sveta TST Gostol, d.d.

Je tudi predsednik Programskega sveta pri Združenju nadzornikov Slovenije in član izpitne komisije za pridobitev Certifikata ZNS (potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO).