Združenje nadzornikov Slovenije

dr. Robert Šumi   dr. Robert Šumi

Dr. Robert Šumi, rojen leta 1974 na Jesenicah, je doktor znanosti s področja poslovne etike – integritete in kadrovskega menedžmenta – vodenja.  Doktoriral je leta 2013 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Vpliv integritete na uslužni stil vodenja v profitni in neprofitni organizaciji. Pred tem je zaključil magistrski študij na Fakulteti za družbene vede, še prej pa je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede Univerze in na Visoki policijsko-varnostni šoli Univerze v Mariboru.

Od leta 1993 do nastopa funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 1. aprila 2020 je bil zaposlen v policiji. Kariero je začel na Policijski upravi Kranj kot policist in kasneje policist – kriminalist ter policijski inšpektor, od leta 2007 pa je bil zaposlen na Generalni policijski upravi, kjer je med drugim v obdobju 2008–2010 vodil delovno skupino za krepitev integritete policistov na nivoju celotne policije. Od ustanovitve Odbora za integriteto in etiko v policiji leta 2011 je bil predsednik tega odbora, ki deluje kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije. Od leta 2014 je vodil novoustanovljeni Center za raziskovalne in socialne veščine, ki deluje v okviru Policijske akademije in na katerem se je med drugim ukvarjal z aktivnostmi na področjih organizacijske in osebnostne integritete, etike, psihološke pomoči in podpore, etičnega vodenja, profesionalizma, krepitve dobrih medsebojnih odnosov in upravljanja konfliktov …

Leta 2019 je postal docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, v okviru Ministrstva za javno upravo pa je izvajal tudi usposabljanja za javne uslužbence s področja integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov in drugih neetičnih ravnanj pri izvajanju javnih nalog. Že desetletje je aktiven tudi kot mednarodni strokovnjak v okviru različnih evropskih institucij (Svet Evrope, GRECO, CEPOL, Frontex, DCAF, OVSE, Taiex).

Ima dolgoletne izkušnje z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in izvajanjem aktivnosti na področju krepitve osebnostne in organizacijske integritete ter preprečevanja korupcije in drugih oblik neetičnosti v domačem in mednarodnem okolju, z vodenjem na različnih organizacijskih ravneh ter z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj in izvajanjem nadzorstvenih dejavnosti.