Združenje nadzornikov Slovenije

mag. Uroš Ilić   mag. Uroš Ilić

Mag. Uroš Ilić, je ustanovitelj in poslovodni partner Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji, ki v štirih pisarnah v regiji Adriatic združuje približno štirideset pravnih strokovnjakov delujočih na trgih JVE. Pri svojem poklicnem delu vodi najzahtevnejše korporacijske in druge finančne transakcije, ki imajo praviloma čezmejne učinke. Sodeloval je pri večini najzahtevnejših korporacijskih prestrukturiranj v Sloveniji po nastopu finančne krize ter pri vseh večjih privatizacijskih in drugih M&A procesih, praviloma na strani tujih investitorjev. Pri svojem poklicnem delovanju se osredotoča na področje bančnega, finančnega, korporacijskega in insolvenčnega prava. S strani neodvisnih mednarodnih bonitetnih agencij je že vrsto let zaporedoma prepoznan kot vodilni korporacijsko-pravni strokovnjak v Sloveniji.

Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, na kateri je kasneje postal magister pravnih znanosti na področju odškodninske odgovornosti korporativnega upravljanja. V odvetništvu je pričel delovati leta 2000, kasneje pa pridobil naziv odvetnik specialist za gospodarsko in insolvenčno pravo. Je arbiter Stalne arbitraže pri GZS in avtor številnih znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov objavljenih tako v domači kot tuji pravni periodiki.

Je izpraševalec Ministrstva za pravosodje pri pravniškem državnem izpitu za gospodarsko pravo in član komisije navedenega ministrstva za stečajni izpit.

Od leta 2015 dalje je častni konzul Kraljevine Belgije, od konca leta 2017 dalje predsednik nadzornega sveta družbe Luka Koper d.d., od leta 2019 pa predsednik nadzornega sveta Perutnine Ptuj d.d.