Seminar

Izobraževanje za člane revizijskih komisij

Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E | 8. marec 2019 | 8.30 - 14.00

Ključne besede: Revizijske komisje NS

Program izobraževanja je namenjen celovitemu pregledu delovanja revizijskih komisij in uvajanju v funkcijo člana revizijske komisije. Čeprav je program zasnovan za člane revizijskih komisij, pa je namenjen vsem članom NS, saj ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:

 • članom in predsednikom revizijskih komisij,
 • sekretarjem nadzornih svetov,
 • članom nadzornih svetov.

ZAKAJ SE UDELEŽITI IZOBRAŽEVANJA?

 • ker so spremembe zakonodaje in druge regulative pomembno vplivale na spremembo vloge revizijske komisije;
 • ker je delo revizijskih komisij in zlasti njenega predsednika zahtevno, se morajo vsi člani zavedati svojih obveznosti in odgovornosti, preden prevzamejo funkcijo;
 • izvedeli boste, kako lahko kot nadzorniki in člani revizijskih komisij za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije;
 • pogledali bomo, kako poteka izbor in sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja;
 • zanimalo nas bo kakšna je vloga regulatorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem;
 • povedali vam bomo, kje so največja razhajanja med prakso in priporočili pri delu revizijskih komisij pri nas;
 • o svojih praktičnih izkušnjah in o tem, kaj je pomembno pri delu v revizijski komisiji, vam bodo povedali izkušeni strokovnjaki;

Program

08. 03. 2019

8:00
Sprejem udeležencev in jutranja kava
8:30
SESTAVA, MANDAT, PLAČILO RK
 • Položaj RK po zakonodaji in novosti nove regulative
 • Razmerje RK do NS
 • Imenovanje, trajanje mandata in prenehanje
 • Sestava in neodvisnost RK
 • Pristojnosti RK
 • Poslovnik o delu RK
 • Priporočila ZNS za revizijske komisije
 • Uvajanje in usposabljanje članov RK
 • Plačila članov RK
dr. Andrej Fatur dr. Andrej Fatur
9:30
Odmor
9:45
NALOGE IN PRISTOJNOSTI, AGENDA ZA DELO RK
 • Pristojnosti in naloge RK - podrobno obravnavanje računovodskega poročanja, notranjih kontrol, spremljanje sistema obvladovanja tveganj in pregled ocene tveganj, sistemov za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti;
 • Nerevizijske storitve pri revizijskih strankah in seznam prepovedanih storitev za SJI (subjekte javnega interesa)
 • Določitev letnega koledarja dela RK - seje revizijske komisije po vsebini in poročevalci; koordinacija dela RK in NS
 • Pomembnost informacij potrebnih za delo RK
 • Poročanje RK za NS
 • Pomen samoocenjevanja RK
 • Pogosti izzivi pri delovanju RK
dr. Sergeja Slapničar dr. Sergeja Slapničar
11:00
Odmor
11:30
SODELOVANJE RK Z NOTRANJIM REVIZORJEM
 • Spremljanje notranjega revidiranja in obravnavanje notranjerevizijskih poročil
 • Odobritev temeljne notranjerevizijske listine in njenih sprememb in dopolnitev
 • Potrditev letnega in srednjeročnega notranjerevizijskega načrta
 • Ocenjevanje NR – zunanja presoja NR, ocena NR znotraj družbe
 • Zagotavljanje neodvisnosti NR
mag. Blanka Vezjak mag. Blanka Vezjak
12:15
SODELOVANJE RK Z ZUNANJIM REVIZORJEM
 • Izbor zunanjega revizorja, neodvisnost in pregled pogodbe
 • Sodelovanje pri opredeljevanju področij revidiranja
 • Spremljanje postopkov zunanjega revidiranja v pred-reviziji (prva faza revizije) in ob zaključku revizije, pregled letnega revizijskega ciklusa
 • Seznanitev z ugotovitvami in priporočili zunanjega revizorja
 • Revizorjevo poročilo
MBA, mag. posl. ved. Katarina Sitar Šuštar MBA, mag. posl. ved. Katarina Sitar Šuštar
13:15
Odmor
13:30
SODELOVANJE RK Z REGULATORJEM
 • Kazalci kakovosti zunanje revizije
 • Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem – sodelovanje z RK
14:15
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri