Izobraževanje

Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

Ljubljana, GZS | 29. marec 2023 | 8.30 - 15.15

Namen programa

Vse deležnike korporacijskega upravljanja seznaniti na splošno s tem kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno, z namenom in uporabo kodeksov korporacijskega upravljanja ter s priporočeno prakso korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Del izobraževanja bo namenjen posebnostim upravljanja gospodarskih javnih služb v teh podjetjih.

Izobraževanje je komplementarno Izobraževanju za nadzornike za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo članov nadzornega sveta in drugim izobraževanjem ZNS s področja upravljanja družb.

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Kodeks je stopil v veljavo s 1. 1. 2023 in za družbe v lasti lokalnih skupnosti, ki so zavezane revidiranju, predstavlja nov referenčni kodeks upravljanja za pripravo izjave o upravljanju. Njegov namen je deležnikom upravljanja občinskih podjetij predstaviti dobro prakso upravljanja teh družb, ki naj bi jo v čim večji meri glede na posebnosti družbe vpeljale v prakso upravljanja.

Komu je program namenjen?

Program namenjen vsem deležnikom korporacijskega upravljanja v občinskih podjetjih med njimi:

 • članom nadzornega sveta;
 • poslovodstvom;
 • županom, podžupanom;
 • občinskim svetnikom;
 • sekretarjem nadzornega sveta;
 • predstavnikom strokovnih služb.

Strokovni izvajalci:

Program

29. 03. 2023

8.00
Registracija in jutranja kava
8.30
Uvodni pozdrav
8.35
NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU
 • Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?
 • Pomen in uporaba kodeksov – princip 'spoštuj ali pojasni', izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja.
Gorazd Podbevšek Gorazd Podbevšek
*
OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI
 • Akt o ustanovitvi.
 • Odnosi z deležniki.
 • Strateški cilji družbe.
 • Trajnost.
 • Politika raznolikosti; enakopravna obravnava družbenikov; skupščina.
10.30
Odmor
10.45
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
dr. Andreja Primec dr. Andreja Primec
11.45
Kosilo
12.30
ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI
 • Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami.
 • Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov.
 • Usposabljanje organov vodenja in nadzora.
 • Organ nadzora: sestava in imenovanje članov organov nadzora; delovanje in prejemki organa nadzora; postopek izbire kandidatov za člane organa nadzora; predsednik organa nadzora; sekretar nadzornega sveta.
 • Organ vodenja: sestava in imenovanje članov organa vodenja; obveščanje organa nadzora; delovanje organa vodenja; prejemki članov organa vodenja.
Gorazd Podbevšek Gorazd Podbevšek
14.00
Odmor
14.15
REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL TER REVIZIJSKA KOMISIJA
 • Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj: Zakaj je sistematično upravljanje tveganj pomembno? Kako implementirati učinkovit sistem upravljanja tveganj in ga povezati z doseganjem ciljev? Zakaj je čvrst sistem notranjih kontrol pomemben?
 • Notranja revizija: Kdaj je notranja revizija potrebna oz. smiselna? Kako določiti primeren obseg notranje revizije in kako jo organizirati? Kako sodelovati z notranjo revizijo?
 • Zunanja revizija: Postopek izbire revizorja; Način poteka revizije in vloge deležnikov.
 • Revizijska komisija: Vloga revizijske komisije; Sestava revizijske komisije; Delovanje revizijske komisije; Poročanje o delu revizijske komisije in sodelovanje z nadzornim svetom.
mag. Polona Pergar Guzaj mag. Polona Pergar Guzaj
15.15
Zaključek izobraževanja

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

POMEMBNO

Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani (Dom gospodarstva, GZS, Dimičeva 13)

PLAČILO

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje 2 dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.

Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.


ODJAVE

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

VAROVANJE PODATKOV

Skladno s 4. členom Politike zasebnosti in Splošnimi pogoji dogodkov se dogodki, ki jih organizira ZNS ali pri katerih ZNS sodeluje, lahko snemajo slikovno (video posnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo. S prijavo na posamezni dogodek potrjujete, da ste s tem seznanjeni in podate predhodno soglasje.

Več informacij

 Nina Lajovec

Nina Lajovec

vodja pisarne
Združenje nadzornikov Slovenije
01 / 5308 640
e-pošta


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2022

768

članov

14

korporativnih članov

646

imetnikov Certifikata ZNS

3086

imetnikov Potrdila za nadzornike

55

izobraževanj

1111

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri