Združenje nadzornikov Slovenije

 Gorazd Podbevšek   Gorazd Podbevšek

Je korporacijski pravnik in uveljavljen strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, ki deluje v zasebnem podjetju RMG, d.o.o. Njegovo področje dela vključuje odnose med delničarji ali družbeniki, lastniške in kapitalske spremembe, statusna preoblikovanja in preoblikovanj skupin družb. Pomemben del svojih aktivnosti namenja podpori delu nadzornih svetov kot so vrednotenje in menjave uprav, sistem plačil ter zunanjo podporo pri izvedbi samoocenjevanja nadzornih svetov.

Trenutno je predsednik NS SŽ-ŽGP, d.d., do novembra 2012 je bil predsednik nadzornega sveta Hit d.d., do februarja 2016 pa predsednik NS NLB, d.d. Leta 2013 ga je UO ZNS imenoval za predsednika Strokovnega sveta, aprila 2019 je postal tudi član UO ZNS. Junija 2020 je bil imenovan za predsednika ZNS za mnadatno obdobje štirih let, še naprej pa ostaja tudi član Strokovnega sveta ZNS. Leta 2019 ga je Vlada RS imenovala v Svet za korporativno upravljanje. Junija 2020 je postal član UO ecoDa v Bruslju, ki predstavlja krovno konfederacijo evropskih združenj, katere član je ZNS.

Je imetnik Certifikata ZNS, potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO. Sodeloval je pri pripravi zakonodaje s področja upravljanja družb v državni lasti in mnogih avtonomnih virov korporativnega upravljanja ter raziskav. Poleg svetovalnega dela je aktiven tudi kot predavatelj. Tematiko s področja korporativnega prava in korporativnega upravljanja predava na usposabljanjih in konferencah Združenja nadzornikov Slovenije, OECD, International Finance Corporation Svetovne banke, ecoDa, ICSA, Inštituta za civilno in gospodarsko pravo ter Ljubljanske Borze.