Odgovor MF na predlog ZNS za pojasnila in spremembo ZRev-2A

18. 03. 2019
Zakonodaja
Ključne besede: ZRev-2A; subjekt javnega interesa; revizijske komisije;

Uveljavitev ZRev-2A

Z letošnjim letom je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A), ki prinaša novosti glede širitve pojma "subjekt javnega interesa" ter ukrepov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) glede začasne prepovedi opravljanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije.

Predlog ZNS za spremembo ZRev-2A

Združenje nadzornikov Slovenije je kot predstavnik stroke korporativnega upravljanja in članov organov nadzora in revizijskih komisij, na katere se nanaša uveljavitev ZRev-2A na pristojno ministrstvo že 18. 1. 2019 poslalo Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahtevo za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A.

Pojasnilo MF: ZRev-2A je Lex specialis in velja pred splošnimi določbami ZGD-1

Ministrstvo za finance v svojem odgovoru k predlogu ZNS pojasnjuje, da je novela ZRev-2A razširila nabor subjektov javnega interesa (SJI), kar je bilo omogočeno z Direktivo 2014/56/EU. Med SJI so tako uvrščene tudi pokojninske družbe in družbe, v katerih imajo skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, država ali občine večinski lastniški delež in so zavezane k obvezni reviziji. Te družbe bodo morale upoštevati posebna pravila o računovodenju, vodenju poslovnih knjig, pripravi letnega poročila in oblikovanju revizijske komisije. Seznam SJI bo četrtletno na svojih spletnih straneh objavljala Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. S sprejemom ZRev-2A in s tem širšega pomena SJI gre za drugačen pomen izraza SJI, kot ga določa ZGD-1. Zakon o revidiranju je Lex specialis na področju revidiranja, s čimer se daje prednost specifičnih določb glede revidiranja iz ZRev-2 pred splošnimi določbami ZGD-1.

Pojasnilo MF: gre za rešitev v smislu 30.a člena revizijske direktive

Z ZRev-2A pa je bil sprejet tudi nov 81č. člen ZRev-2A, ki določa, da lahko Agencija za nadzor revidiranja (Agencija) z odredbo kršitelju - fizični osebi, ki pri subjektih javnega interesa opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, glede na naravo kršitve, začasno prepove opravljanje njegovih nalog, v kolikor ustreza taksativno naštetemu ravnanju iz 2. odstavka zadevnega člena. Kljub opozorilom in predlogu ZNS za spremembo oz. dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti z dne 25. 4. 2016, sprejeti ZRev-2A vsebuje sporne določbe vezane na začasno prepoved opravljanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije družb, ki so predmet nadzora s strani ANR.

MF pojasnjuje, da v ZGD-1 ni nobenega nadzornega ukrepa v smislu določbe 30.a člena Direktive 2014/56/EU, zato se je to uredilo v ZRev-2A.


Povezave:


Nazaj

Sorodne novice

Davčna obravnava polic za zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora

Davčna obravnava polic za zavarovanje odgovornosti organov vodenja in

Novo mnenje FURS...

Preberi več
25. 05. 2023 Zakonodaja, Delo organov
POSNETEK: Nova umetna inteligenca (ChatGPT)

POSNETEK: Nova umetna inteligenca (ChatGPT)

na voljo v videoteki ZNS...

Preberi več
18. 05. 2023 Izobraževanje, Knjižnica
Posnetek: Otvoritveni dogodek Chapter Zero Slovenia

Posnetek: Otvoritveni dogodek Chapter Zero Slovenia

Kako lahko slovensko gospodarstvo aktivno prispeva k zmanjševanju podnebnih tveganj?

Preberi več
08. 05. 2023 Dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2022

768

članov

14

korporativnih članov

646

imetnikov Certifikata ZNS

3086

imetnikov Potrdila za nadzornike

55

izobraževanj

1111

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri