Odgovor MF na predlog ZNS za pojasnila in spremembo ZRev-2A

18. 03. 2019
Zakonodaja
Ključne besede: ZRev-2A; subjekt javnega interesa; revizijske komisije;

Uveljavitev ZRev-2A

Z letošnjim letom je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A), ki prinaša novosti glede širitve pojma "subjekt javnega interesa" ter ukrepov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) glede začasne prepovedi opravljanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije.

Predlog ZNS za spremembo ZRev-2A

Združenje nadzornikov Slovenije je kot predstavnik stroke korporativnega upravljanja in članov organov nadzora in revizijskih komisij, na katere se nanaša uveljavitev ZRev-2A na pristojno ministrstvo že 18. 1. 2019 poslalo Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahtevo za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A.

Pojasnilo MF: ZRev-2A je Lex specialis in velja pred splošnimi določbami ZGD-1

Ministrstvo za finance v svojem odgovoru k predlogu ZNS pojasnjuje, da je novela ZRev-2A razširila nabor subjektov javnega interesa (SJI), kar je bilo omogočeno z Direktivo 2014/56/EU. Med SJI so tako uvrščene tudi pokojninske družbe in družbe, v katerih imajo skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, država ali občine večinski lastniški delež in so zavezane k obvezni reviziji. Te družbe bodo morale upoštevati posebna pravila o računovodenju, vodenju poslovnih knjig, pripravi letnega poročila in oblikovanju revizijske komisije. Seznam SJI bo četrtletno na svojih spletnih straneh objavljala Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. S sprejemom ZRev-2A in s tem širšega pomena SJI gre za drugačen pomen izraza SJI, kot ga določa ZGD-1. Zakon o revidiranju je Lex specialis na področju revidiranja, s čimer se daje prednost specifičnih določb glede revidiranja iz ZRev-2 pred splošnimi določbami ZGD-1.

Pojasnilo MF: gre za rešitev v smislu 30.a člena revizijske direktive

Z ZRev-2A pa je bil sprejet tudi nov 81č. člen ZRev-2A, ki določa, da lahko Agencija za nadzor revidiranja (Agencija) z odredbo kršitelju - fizični osebi, ki pri subjektih javnega interesa opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, glede na naravo kršitve, začasno prepove opravljanje njegovih nalog, v kolikor ustreza taksativno naštetemu ravnanju iz 2. odstavka zadevnega člena. Kljub opozorilom in predlogu ZNS za spremembo oz. dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti z dne 25. 4. 2016, sprejeti ZRev-2A vsebuje sporne določbe vezane na začasno prepoved opravljanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije družb, ki so predmet nadzora s strani ANR.

MF pojasnjuje, da v ZGD-1 ni nobenega nadzornega ukrepa v smislu določbe 30.a člena Direktive 2014/56/EU, zato se je to uredilo v ZRev-2A.


Povezave:


Nazaj

Sorodne novice

Teden preprečevanja korupcije - študentski dan

Teden preprečevanja korupcije - študentski dan

Študentke in študentje so podrobneje spoznali instituta integritete in zaščite prijaviteljev.

Preberi več
06. 12. 2023 Aktualno
Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe

Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe

Ogledate si lahko posnetek dogodka.

Preberi več
06. 12. 2023 Aktualno
Prijava sprememb premoženjskega stanja na KPK za zavezance po ZIntPK

Prijava sprememb premoženjskega stanja na KPK za zavezance po ZIntPK

..čas imate do 31. januarja 2024!

Preberi več
05. 12. 2023 Aktualno
Dopolnjen Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Dopolnjen Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih

glede višine in oblike plačila za opravljanje funkcije in sejnine...

Preberi več
04. 12. 2023 Stroka, Knjižnica

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2022

768

članov

14

korporativnih članov

646

imetnikov Certifikata ZNS

3086

imetnikov Potrdila za nadzornike

55

izobraževanj

1111

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri