Združenje nadzornikov Slovenije

dr. Aljoša Valentinčič   dr. Aljoša Valentinčič

dr. Aljoša Valentinčič je redni profesor za področje denarja in financ na ljubljanski Ekonomski fakulteti. Doktoriral je leta 2004 na Univerzi v Glasgowu, VB, s področja financ in računovodstva. Predava predmete iz področja poslovnih financ, finančnega računovodstva in finančne analize. Dva mandata je bil prodekan za znanstvenoraziskovalno elo in doktorski študij. Raziskovalno se ukvarja z empiričnimi raziskavami iz področja računovodstva ter interakcije računovodstva s trgi kapitala, poslovnimi financami, revizijo ter korporativnim upravljanjem. Izsledke redno objavlja v kakovostnih mednarodnih indeksiranih revijah.

Vrsto let je aktiven v European Accounting Association, kjer zaseda položaj predsednika Stalnega znanstvenega odbora pri EAA. Bil je tudi lokalni koordinator mednarodnega konzorcija univerz, ki je pridobil financiranje EU za proučevanje učinkov uvedbe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Deloval je v treh nadzornih svetih javnih d.d. v Sloveniji, na zadnje v Zavarovalnici Triglav, d.d., kjer je bil celoten mandat do aprila 2013 tudi član revizijske komisije.

Je tudi član delovne skupine za pripravo in prenovo Priporočil za revizijske komisije.