Združenje nadzornikov Slovenije

mag. Barbara Žibret Kralj   mag. Barbara Žibret Kralj

Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo, je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije za diplomsko delo. Izkušnje s področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. V revizijski družbi Deloitte je zaposlena 12 let, v tem času je pridobila izjemne delovne izkušnje na področju zunanje revizije ter napredovala do naziva partnerka in članica uprave.

Že nekaj let sodeluje s Slovenskim inštitutom za revizijo pri izvajanju izobraževanj za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, na področju izobraževanj pa tudi z Združenjem nadzornih svetov.
Poleg revizije, kjer se specializira za področje svetovanja in posebnih revizij je v družbi Deloitte odgovorna za številne izobraževalne projekte kot so Deloitte Akademija, interna in eksterna izobraževanja s področja revidranja, računovodenja, računovodskih standardov ter druga.