Prošnja za stališče FURS-a glede opravljanja funkcije in obdavčitve prejemkov člana NS preko organizacijske oblike s.p.

16. 02. 2022
Aktualno, Zakonodaja
Prošnja za stališče FURS-a glede opravljanja funkcije in obdavčitve prejemkov člana NS preko organizacijske oblike s.p.

Na FURS smo naslovili vprašanje ali je pravno korektno, da funkcijo v nadzornem svetu fizična oseba opravlja kot gospodarski subjekt - samostojni podjetnik, da je kot taka tudi plačana za opravljanje funkcije in da posledično tudi kot samostojni podjetnik plača vse davčne in druge obveznosti. 

To pomeni opravljanje funkcije in obdavčitve prejemkov člana nadzornega sveta in upravnega odbora (neizvršni član) preko organizacijske oblike samostojni podjetnik (s.p.). Fizična oseba v tem primeru ob registraciji s.p. vpiše kot dejavnost 70100 - članstvo v upravnih odborih in nadzornih svetih.

Združenje nadzornikov Slovenije je že leta 2018 v odgovoru na vprašanja članov sprejelo stališče, da je funkcijo člana nadzornega sveta možno izvajati tudi preko organizacijske oblike s.p. Zdaj pa si želimo pridobiti mnenje pristojnega davčnega organa glede pravilnosti takšnega načina opredelitve opravljanja dejavnosti in obdavčitve prejemkov zanje.

Strokovni svet ZNS se je v predmetnem stališču opredelil, da se funkcija člana nadzornega sveta glede na temeljno statusno-pravno zakonodajo lahko opravlja v okviru organizacijske oblike samostojni podjetnik. Ta funkcijo namreč nedvomno opravlja kot fizična oseba ter osebno in odgovarja za obveznosti iz opravljanja te funkcije z vsem svojim premoženjem (7. člen ZGD-1).

Funkcija člana organa nadzora gospodarske družbe je urejena v ZGD-1, skupne določbe za organe vodenja ali nadzora v členih od 253. do 264 in določbe za ureditev nadzornega sveta v členih od 273. do 284. Iz zakonske ureditve izhaja, da je na funkcijo člana nadzornega sveta imenovana le fizična oseba (255. člen ZGD-1). Omejitve za imenovanje članov nadzornega sveta gospodarske družbe so predpisane v 273. členu ZGD-1 kot posebni pogoji za člane nadzornega sveta, kjer ni določena omejitev opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v organizacijski obliki s.p.

Zakon ne določa drugih omejitev glede samega pravnega statusa fizične osebe, kar pomeni, da ni izrecnih zakonskih določb, ki bi omejevale opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v okviru (svojstvu) organizacijske oblike samostojnega podjetnika (s.p.). Iz strokovne literature izhaja le, da v Sloveniji pravna oseba ne more biti član nadzornega sveta, ker je opravljanje funkcije člana nadzornega sveta strogo osebna obveznost in je ni mogoče opravljati preko druge pravne osebe ali preko pooblaščenca. To pa ne pomeni, da fizična oseba ne more opravljati funkcije kot samostojni podjetnik. Dejstvo je, da je samostojni podjetnik fizična ose-ba, ki je svojo dejavnost organizirala kot samostojni podjem in za svojo dejavnost odgovarja z vsem svojim premoženjem. Ekspliciten pogoj skladno z ZGD-1 »fizična oseba« in namen tega pogoja – polna osebna (tudi) odškodninska odgovornost sta v primeru samostojnega podjetnika v celoti izpolnjena. Ta funkcijo namreč nedvomno opravlja kot fizična oseba ter osebno in odgovarja za obveznosti iz opravljanja te funkcije z vsem svojim premoženjem (7. člen ZGD-1). Na tem področju je bilo izdanih nekaj sodb, ki navedeno stališče potrjujejo. Upravno sodišče v sodbi IV U 68/2010, z dne 31.05.2011 izrecno ugotovi, da Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)1 v določbah, ki se nanašajo na upravo in nadzorni svet gospodarskih družb, v nobeni prisilni določbi izrecno ne določa oziroma ne omejuje imenovanje člana nadzornega sveta kot fizične osebe, ki ima status samostojnega podjetnika (enako tudi Upravno sodišče v sodbi sodba IV U 249/2009 pri presoji statusa člana uprave).
 

 


Nazaj

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri