Prenovljen Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in dopolnitev Priporočil in pričakovanj SDH

20. 12. 2023
Aktualno

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je v okviru projekta prenove krovnih aktov upravljanja sprejel prenovljen Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD) in dopolnitev Priporočil in pričakovanj SDH.

Cilj prenove KKUDD in dopolnitve Priporočil in pričakovanj je v korporativno upravljanje državnih družb uvesti aktualne teme (npr. uravnoteženost spolov organov vodenja in nadzora, poročanje o trajnostnosti) in nadgraditi posamezna področja korporativnega upravljanja z namenom izboljševanja transparentnosti poslovanja, povečevanja odgovornosti nosilcev funkcij, povečevanja zaupanja deležnikov ter krepitve skladnosti ter integritete.

KKUDD je kot celota primarno naslovljen na nejavne družbe s kapitalsko naložbo države in javne družbe, katerih delnice ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ki naj KKUDD uporabljajo kot svoj referenčni kodeks, na javne delniške družbe s kapitalsko naložbo države, katerih delnice kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pa so naslovljena le nekatera načela in priporočila, ki presegajo Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb. Te javne družbe naj torej upoštevajo vsaj načela in priporočila KKUDD, ki so izrecno naslovljena tudi nanje, lahko pa KKUDD uporabljajo tudi kot referenčni kodeks. Zadevna priporočila so v KKUDD posebej označena z oznako JDD. Za javne družbe, ki so javne le po kriteriju uvrščenosti obveznic na organizirani trg, se pričakuje, da kot referenčni kodeks uporabljajo KKUDD.

Dopolnitev Priporočil in pričakovanj SDH (priporočilo št. 14) je naslovljena na vse družbe s kapitalsko naložbo države. Iz vsebine oziroma konteksta priporočila je razvidno, na katero vrsto družb se to priporočilo nanaša. Družbe, na katere so naslovljena Priporočila in pričakovanja SDH, naj jih upoštevajo po načelu »spoštuj ali pojasni«.

Bistvene spremembe in dopolnitve KKUDD so naslednje:

 • V poglavju Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države so dodana priporočila glede oblikovanja strateških ciljev, ki morajo biti naravnani dolgoročno in trajnostno ter v skladu s temeljnimi cilji družbe. Letni načrti družbe pa morajo biti skladni s strateškimi cilji in morajo predstavljati njihovo konkretizacijo (gradacija ciljev). Dodano je tudi priporočilo glede zastopanosti manj zastopanega spola v organu vodenja in nadzora.
 • V poglavju Položaj družb s kapitalsko naložbo države je dodano priporočilo, po katerem naj bodo družbe s kapitalsko naložbo države zgled ostalim družbam in naj poslujejo etično in odgovorno, skladno z zakonodajo. Financiranje, prestrukturiranje in drugi podobni ukrepi, ki jih izvaja družba v večinski lasti države ali SDH v razmerju do drugih gospodarskih družb, morajo biti skladni s pravili o državnih pomočeh.
 • V poglavju Nadzorni svet:
  - dodane so izjeme od prepovedi nedenarnih ugodnosti članov nadzornih svetov (premija za D&O zavarovanje, stroški izobraževanj in članstev v stanovskih organizacijah);
  - dodana so priporočila, ki določajo naloge in obveznosti predsednika nadzornega sveta ter sekretarja nadzornega sveta in njegovih komisij;
  - po principu pomembnosti je nekoliko predrugačen nabor poslov, za katere naj NS daje soglasje poslovodstvu;
  - termin »morebitno nasprotje interesov« se nadomešča z besednim nizom »okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov«;
  - pri »in-house« družbah so lahko po novem priporočilu vsi člani NS odvisni od naročnikov, če je to potrebno za zagotavljanje statusa družbe kot notranjega izvajalca;
  - spremenjene so tudi določbe glede oblikovanja nominacijske komisije.
 • V poglavju Poslovodstvo so, za namen krepitve zaupanja in integritete, nekoliko zaostreni pogoji za imenovanje članov poslovodstva, dodano je tudi priporočilo glede oblikovanje politike notranjega nasledstva v velikih družbah. Mandatarski sistem je dodan kot posebna naborna pot v primeru veččlanskega poslovodstva.

Priporočila in pričakovanja SDH so dopolnjena z novim Priporočilom št. 14, ki se nanaša na oblikovanje funkcije/delovnega mesta pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto ter na obveznost družb identificirati tveganja na področju zagotavljanja skladnosti poslovanja in pripravo načrta upravljanja s tveganji.


Nazaj

Sorodne novice

Zakaj je modro ustanoviti svetovalni odbor?

Zakaj je modro ustanoviti svetovalni odbor?

Posebna izdaja revije Podjetne Slovenije, kjer je Gorazd Podbevšek, predsednik ZNS, odgovarjal na vprašanja o naj ...

Preberi več
19. 02. 2024
EWOB - Toolkit for change Gender diversity on European boards

EWOB - Toolkit for change Gender diversity on European boards

the results of the latest research on gender diversity on European boards.

Preberi več
07. 02. 2024 Knjižnica
Podcast SBC: Vrtljiva vrata ali kadrovanje po slovensko

Podcast SBC: Vrtljiva vrata ali kadrovanje po slovensko

Vabljeni k poslušanju zanimivega pogovora, kjer je sodelovala tudi mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS.

Preberi več
31. 01. 2024 Aktualno, Delo organov
Priporočilo ZNS nadzornim svetom za nadzor nad poslovanjem na novih in pomembnih področjih poslovanja družb

Priporočilo ZNS nadzornim svetom za nadzor nad poslovanjem na novih in

- delegiranje nalog na komisije nadzornega sveta.

Preberi več
31. 01. 2024 Sporočila za javnost, Stroka, Delo organov

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri