Priporočilo ZNS glede ukrepanja nadzornega sveta v primeru protipravnega razkritja poslovne skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta

21. 09. 2021
Aktualno, Stroka, Stališče ZNS
Priporočilo ZNS glede ukrepanja nadzornega sveta v primeru protipravnega razkritja poslovne skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta

Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da v primeru, ko eden od članov nadzornega sveta nepooblaščeno in v nasprotju s svojimi dolžnostmi razkrije poslovno skrivnost družbe tretjim osebam ali/in javnosti ali nepooblaščeno odtuji dokument, ki predstavlja poslovno skrivnost družbe, da ustrezno ukrepajo in zavarujejo družbo ter njene interese, strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki jih varuje pojem poslovne skrivnosti. S tem bodo zagotovili nadaljnje spoštovanje relevantne zakonodaje in dosledno varovanje poslovnih skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta. To priporočilo se smiselno uporablja tudi za delo upravnih odborov v enotirnem sistemu upravljanja oziroma za delo komisij nadzornega sveta oziroma upravnega odbora in njihovih članov.

         

Člani nadzornih svetov so dolžni varovati poslovno skrivnost družbe skladno z določilom prvega odstavka 263. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Gre za eno temeljnih zakonskih dolžnosti člana nadzornega sveta, ki daje podlago za presojo dolžne skrbnosti in s tem odškodninske odgovornosti člana uprave. Kršitev navedene dolžnosti pa je lahko poleg civilnopravne odgovornosti člana nadzornega sveta (kjer ne gre pozabiti na možnost civilne kazni za kršitve, ki so storjene namerno ali iz hude malomarnosti skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti; ZPosS) tudi temelj kazenske odgovornosti. Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja namreč kaznivo dejanje.
S tem strokovnim stališčem odgovarjamo na zaznane izzive v praksi in predlagamo, da se v zgoraj opisanih primerih nadzorni svet takoj ali na naslednji seji opredeli do protipravnega ravnanja člana in ukrepa. Priporočamo, da nadzorni svet pri svoji presoji glede ukrepanja upošteva težo okoliščin in neizpodbitnost (ter s tem nesporno podanost in dokazljivost) ravnanja člana nadzornega sveta in sprejme (v odvisnosti od okoliščin posameznega primera) naslednje ukrepe:

  • nujna seja nadzornega sveta - brez prisotnosti zadevnega člana nadzornega sveta, če gre za neizpodbitnost (ter s tem nesporno podanost in dokazljivost) protipravnega ravnanja člana nadzornega sveta, sicer pa z namenom razjasnitve okoliščin in dejanskega stanja zadeve s prisotnostjo zadevnega člana nadzornega sveta;
  • takojšnja zahteva za vračilo protipravno odtujenega dokumenta, ki predstavlja poslovno skrivnost. Če vračilo dokumenta ni mogoče oziroma se zgolj na ta način ne morejo ustrezno zavarovati interesi družbe, pa (v sodelovanju z upravo družbe) izvedba vseh ustreznih dejanj za zavarovanje pravic družbe v sodnem postopku (npr. z vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe po 11. členu ZPosS, vložitvijo tožbe zaradi kršitve pravic po 9. členu ZPosS in v primeru nastanka škode, z vložitvijo tožbe na povrnitev škode s strani družbe po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti organov vodenja in nadzora in 10. členu ZPosS);
  • sestanek predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta z zadevnim članom nadzornega sveta, z namenom predstavitve sprejetih ukrepov nadzornega sveta;
  • ob podanih zakonskih znakih kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti – vložitev kazenske ovadbe zoper člana nadzornega sveta zaradi suma storitve kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti po 236. členu Kazenskega zakonika1 ;
  • sklic skupščine družbe s predlogom za odpoklic zadevnega člana nadzornega sveta ali podaja predloga za sodni odpoklic zadevnega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet bo s temi ukrepi v skladu s standardom  dolžne skrbnosti iz 263. člena ZGD-1 zavaroval legitimne interese družbe in zagotovil nadaljnje spoštovanje relevantne zakonodaje in dosledno varovanje poslovnih skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta.


1Če je bila protipravno razkrita poslovna skrivnost družbe, ki izhaja iz gradiva za nadzorni svet (ali komisije), vendar storilec, ki je kršil zaupnost in razkril poslovno skrivnost tretjim osebam in/ali javnosti, ni znan, Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da predsednik nadzornega sveta predlaga sprejem sklepa nadzornega sveta, ki bo podlaga za vložitev kazenske ovadbe zoper neznanega storilca.

 


Nazaj

Sorodne novice

Javni poziv za kandidate za člane NS družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Javni poziv za kandidate za člane NS družbe Slovenski državni gozdovi,

Prijave sprejemajo do vključno 21. 1. 2022.

Preberi več
13. 01. 2022 Sporočila za javnost
ZNS v številkah 2021

ZNS v številkah 2021

Za nami je vsebinsko bogato leto, ki ga prikazujemo v zloženki ZNS v številkah 2021.

Preberi več
12. 01. 2022 Članstvo, Delo organov
Prijava sprememb premoženjskega stanja na KPK za zavezance po ZIntPK do 31.1.

Prijava sprememb premoženjskega stanja na KPK za zavezance po ZIntPK d

Do 31. januarja imate čas, da prek spletnega mesta eUprava prijavite spremembe v premoženjskem stanju.

Preberi več
04. 01. 2022 Aktualno
Čestitamo prejemnikom Certifikata ZNS v letu 2021!

Čestitamo prejemnikom Certifikata ZNS v letu 2021!

V letu 2021 je 19 posameznikov uspešno opravilo preverjanje znanja in si pridobilo Certifikat ZNS!

Preberi več
21. 12. 2021 Certifikat ZNS

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2021

738

članov

15

korporativnih članov

632

imetnikov Certifikata ZNS

2879

imetnikov Potrdila za nadzornike

49

izobraževanj

1297

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri