Priporočilo ZNS glede ukrepanja nadzornega sveta v primeru protipravnega razkritja poslovne skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta

21. 09. 2021
Aktualno, Stroka, Stališče ZNS
Priporočilo ZNS glede ukrepanja nadzornega sveta v primeru protipravnega razkritja poslovne skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta

Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da v primeru, ko eden od članov nadzornega sveta nepooblaščeno in v nasprotju s svojimi dolžnostmi razkrije poslovno skrivnost družbe tretjim osebam ali/in javnosti ali nepooblaščeno odtuji dokument, ki predstavlja poslovno skrivnost družbe, da ustrezno ukrepajo in zavarujejo družbo ter njene interese, strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki jih varuje pojem poslovne skrivnosti. S tem bodo zagotovili nadaljnje spoštovanje relevantne zakonodaje in dosledno varovanje poslovnih skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta. To priporočilo se smiselno uporablja tudi za delo upravnih odborov v enotirnem sistemu upravljanja oziroma za delo komisij nadzornega sveta oziroma upravnega odbora in njihovih članov.

         

Člani nadzornih svetov so dolžni varovati poslovno skrivnost družbe skladno z določilom prvega odstavka 263. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Gre za eno temeljnih zakonskih dolžnosti člana nadzornega sveta, ki daje podlago za presojo dolžne skrbnosti in s tem odškodninske odgovornosti člana uprave. Kršitev navedene dolžnosti pa je lahko poleg civilnopravne odgovornosti člana nadzornega sveta (kjer ne gre pozabiti na možnost civilne kazni za kršitve, ki so storjene namerno ali iz hude malomarnosti skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti; ZPosS) tudi temelj kazenske odgovornosti. Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja namreč kaznivo dejanje.
S tem strokovnim stališčem odgovarjamo na zaznane izzive v praksi in predlagamo, da se v zgoraj opisanih primerih nadzorni svet takoj ali na naslednji seji opredeli do protipravnega ravnanja člana in ukrepa. Priporočamo, da nadzorni svet pri svoji presoji glede ukrepanja upošteva težo okoliščin in neizpodbitnost (ter s tem nesporno podanost in dokazljivost) ravnanja člana nadzornega sveta in sprejme (v odvisnosti od okoliščin posameznega primera) naslednje ukrepe:

  • nujna seja nadzornega sveta - brez prisotnosti zadevnega člana nadzornega sveta, če gre za neizpodbitnost (ter s tem nesporno podanost in dokazljivost) protipravnega ravnanja člana nadzornega sveta, sicer pa z namenom razjasnitve okoliščin in dejanskega stanja zadeve s prisotnostjo zadevnega člana nadzornega sveta;
  • takojšnja zahteva za vračilo protipravno odtujenega dokumenta, ki predstavlja poslovno skrivnost. Če vračilo dokumenta ni mogoče oziroma se zgolj na ta način ne morejo ustrezno zavarovati interesi družbe, pa (v sodelovanju z upravo družbe) izvedba vseh ustreznih dejanj za zavarovanje pravic družbe v sodnem postopku (npr. z vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe po 11. členu ZPosS, vložitvijo tožbe zaradi kršitve pravic po 9. členu ZPosS in v primeru nastanka škode, z vložitvijo tožbe na povrnitev škode s strani družbe po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti organov vodenja in nadzora in 10. členu ZPosS);
  • sestanek predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta z zadevnim članom nadzornega sveta, z namenom predstavitve sprejetih ukrepov nadzornega sveta;
  • ob podanih zakonskih znakih kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti – vložitev kazenske ovadbe zoper člana nadzornega sveta zaradi suma storitve kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti po 236. členu Kazenskega zakonika1 ;
  • sklic skupščine družbe s predlogom za odpoklic zadevnega člana nadzornega sveta ali podaja predloga za sodni odpoklic zadevnega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet bo s temi ukrepi v skladu s standardom  dolžne skrbnosti iz 263. člena ZGD-1 zavaroval legitimne interese družbe in zagotovil nadaljnje spoštovanje relevantne zakonodaje in dosledno varovanje poslovnih skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta.


1Če je bila protipravno razkrita poslovna skrivnost družbe, ki izhaja iz gradiva za nadzorni svet (ali komisije), vendar storilec, ki je kršil zaupnost in razkril poslovno skrivnost tretjim osebam in/ali javnosti, ni znan, Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da predsednik nadzornega sveta predlaga sprejem sklepa nadzornega sveta, ki bo podlaga za vložitev kazenske ovadbe zoper neznanega storilca.

 


Nazaj

Sorodne novice

ESG governance: six ways for boards to lead the sustainability transition

ESG governance: six ways for boards to lead the sustainability transit

Trajnost ponuja podjetjem tudi nove priložnosti za ustvarjanje vrednosti.

Preberi več
09. 07. 2024 Mednarodne novice
Čestitamo novima imetnicama Certifikata ZNS

Čestitamo novima imetnicama Certifikata ZNS

Dr. Mari Božič in Maša Bertok Žigante.

Preberi več
27. 06. 2024 Certifikat ZNS

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri