Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A)

04. 11. 2022
Zakonodaja
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A)

19. novembra v veljavo stopi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A).

Zakon uvaja rešitve, s katerimi se bo zagotovil nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank na SDH.

Poleg tega se bo uveljavilo bolj transparentno upravljanja podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporacijskega upravljanja.

V okviru javne razprave in svojih pristojnosti je svoje pripombe na predlog ZSDH-1A Ministrstvu za finance (MF) podal tudi Strokovni svet ZNS. MF je nekatere izmed teh predlogov po predstavitvi na sestanku skupaj s predstavniki KPK in SDH tudi upošteval.

Predstavljamo nekaj novosti za katere smo se zavzemali in so prišle v zakon. Prav vse novosti zvišujejo obstoječe standarde korporacijskega upravljanja državnih družb in SDH ter so se oblikovale na podlagi izkušenj iz prakse.

V 21. členu (skupščinske odločitve o imenovanju članov organov nadzora s kapitalsko naložbo države) se:
- doda stavek: Pri določitvi strokovnih profilov se upoštevajo tudi ciljni profili, ki jih pripravijo nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države v postopku priprave predlogov novih članov nadzornega sveta za skupščine.
- pri pogoju osebne integritete in poslovne etičnosti dodala zahteva, da KPK zanj s pravnomočnim aktom ni ugotovila  kršitve integritete po ZintPK;
- niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
- doda novi odstavek: SDH mora redno preverjati izpolnjevanje meril in kriterijev članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena in v primeru ugotovitve njihovega neizpolnjevanja takoj začeti postopke za odpoklic člana nadzornega sveta.

V 39. členu (sestava NS SDH) se je za člane NS SDH pri pogoju:
- izpolnjevanja 10 let delovnih izkušenj iz vodenja in upravljanja družb vključilo zahtevo, da gre za srednje in velike gospodarske družbe, kar zvišuje potrebne standarde;
- osebne integritete in poslovne etičnosti dodala zahteva, da KPK zanj s pravnomočnim aktom ni ugotovila  kršitve integritete po ZintPK, kar sept zvišuje obstoječe standarde.

V  57. členu (prijava neetičnega in nezakonitega ravnanja ali vplivanja) se doda možnost prijave teh vplivov pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto na SDH tudi za člane organov vodenja in nadzora družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.


»Prepoved kandidature v nadzornih svetih in upravah družb pod okriljem SDH za osebe, ki so že pravnomočno kršile integriteto ali pa jo bodo v prihodnje, je prva takšna sankcija za kršitelje. S tem smo naredili premik bliže temu, da integriteta v našem prostoru postane standard tudi v praksi. Prav tako je z vrnitvijo pristojnosti za presojo nasprotja interesov, ki sicer predstavlja le še korak do korupcije, poplačan naš trud pri obravnavi področja v zadnjem desetletju,« je ob tem izpostavil predsednik Komisije dr. Robert šumi.


 


Nazaj

Sorodne novice

Nova Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD)

Nova Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD)

Svet Evropske unije je danes potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnosti.

Preberi več
28. 11. 2022 Stroka, Mednarodne novice
Praktični primeri preprečevanja nastanka korupcijskih tveganj in izogibanje nasprotju interesov

Praktični primeri preprečevanja nastanka korupcijskih tveganj in izogi

Na voljo je posnetek...

Preberi več
17. 11. 2022 Aktualno, Dogodki
ecoDa and Ethics & Boards European Corporate Governance Barometer

ecoDa and Ethics & Boards European Corporate Governance Barometer

ESG emerges as remuneration criteria.

Preberi več
14. 11. 2022 Mednarodne novice

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2021

738

članov

15

korporativnih članov

632

imetnikov Certifikata ZNS

2879

imetnikov Potrdila za nadzornike

49

izobraževanj

1297

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri