Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A)

04. 11. 2022
Zakonodaja
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A)

19. novembra v veljavo stopi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A).

Zakon uvaja rešitve, s katerimi se bo zagotovil nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank na SDH.

Poleg tega se bo uveljavilo bolj transparentno upravljanja podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporacijskega upravljanja.

V okviru javne razprave in svojih pristojnosti je svoje pripombe na predlog ZSDH-1A Ministrstvu za finance (MF) podal tudi Strokovni svet ZNS. MF je nekatere izmed teh predlogov po predstavitvi na sestanku skupaj s predstavniki KPK in SDH tudi upošteval.

Predstavljamo nekaj novosti za katere smo se zavzemali in so prišle v zakon. Prav vse novosti zvišujejo obstoječe standarde korporacijskega upravljanja državnih družb in SDH ter so se oblikovale na podlagi izkušenj iz prakse.

V 21. členu (skupščinske odločitve o imenovanju članov organov nadzora s kapitalsko naložbo države) se:
- doda stavek: Pri določitvi strokovnih profilov se upoštevajo tudi ciljni profili, ki jih pripravijo nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države v postopku priprave predlogov novih članov nadzornega sveta za skupščine.
- pri pogoju osebne integritete in poslovne etičnosti dodala zahteva, da KPK zanj s pravnomočnim aktom ni ugotovila  kršitve integritete po ZintPK;
- niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
- doda novi odstavek: SDH mora redno preverjati izpolnjevanje meril in kriterijev članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena in v primeru ugotovitve njihovega neizpolnjevanja takoj začeti postopke za odpoklic člana nadzornega sveta.

V 39. členu (sestava NS SDH) se je za člane NS SDH pri pogoju:
- izpolnjevanja 10 let delovnih izkušenj iz vodenja in upravljanja družb vključilo zahtevo, da gre za srednje in velike gospodarske družbe, kar zvišuje potrebne standarde;
- osebne integritete in poslovne etičnosti dodala zahteva, da KPK zanj s pravnomočnim aktom ni ugotovila  kršitve integritete po ZintPK, kar sept zvišuje obstoječe standarde.

V  57. členu (prijava neetičnega in nezakonitega ravnanja ali vplivanja) se doda možnost prijave teh vplivov pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto na SDH tudi za člane organov vodenja in nadzora družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.


»Prepoved kandidature v nadzornih svetih in upravah družb pod okriljem SDH za osebe, ki so že pravnomočno kršile integriteto ali pa jo bodo v prihodnje, je prva takšna sankcija za kršitelje. S tem smo naredili premik bliže temu, da integriteta v našem prostoru postane standard tudi v praksi. Prav tako je z vrnitvijo pristojnosti za presojo nasprotja interesov, ki sicer predstavlja le še korak do korupcije, poplačan naš trud pri obravnavi področja v zadnjem desetletju,« je ob tem izpostavil predsednik Komisije dr. Robert šumi.


 


Nazaj

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri