NOVO - Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

07. 12. 2022
Stroka

Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb oblikovali nov Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki stopi v veljavo s 1. 1. 2023.

Za različne segmente družb so referenčni kodeksi upravljanja že dobro uveljavljeni, zdaj smo za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (občinske družbe) pripravili kodeks, ki je prilagojen posebnostim upravljanja teh družb.

Kodeks ponuja priporočeno dobro prakso in mehanizme upravljanja, s katerimi so lahko te družbe dolgoročno uspešnejše in odpornejše na kršitve integritete.


Vsebina Kodeksa:

1. Preambula
2. Uvod 
3. Okvir upravljanja družb
4. Razmerje med družbo in družbeniki 
5. Organ nadzora 
6. Organ vodenja 
7. Neodvisnost in lojalnost članov organov vodenja ali nadzora
8. Usposabljanje članov organa vodenja in nadzora 
9. Revizija in sistem notranjih kontrol 
10. Transparentnost poslovanja 
11. Sprejem in uveljavitev kodeksa 

Priloga A: Praktični napotki za oblikovanje izjave o upravljanju
Priloga B: Izjava o neodvisnosti


VEČJA ZAKONSKA REGULACIJA IN POMEN ODGOVORNEGA UPRAVLJANJA OBČINSKIH DRUŽB

V zadnjih letih se je pomembno povečala zakonska regulacija občinskih družb ter s tem zahtevnost in kompleksnost njihovega upravljanja. Najprej se je z novelo Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 55/15) krog zavezancev za spoštovanje načel korporacijskega upravljanja in obvezno oblikovanje izjave o upravljanju glede skladnosti z referenčnim kodeksom z javnih delniških družb razširil na vse družbe, ki so zavezane k revidiranju, kamor se uvrščajo tudi družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Potem so z novelo Zakona o revidiranju (Ur. l. RS, št. 84/18) postale subjekti javnega interesa (in s tem, razen izjem, obveznost ustanovitve revizijske komisije). To je pomembno vplivalo na upravljanje teh družb in doprineslo k višanju standardov na tem področju.

Kodeks je namenjen vsem družbam, v katerih imajo neposredno ali posredno prevladujoč delež kot ustanovitelji oziroma družbeniki lokalne skupnosti in so zavezane revidiranju. Primeren in priporočen vir dobre prakse pa je tudi za druge družbe z lastniškim deležem lokalnih skupnosti in tiste, ki k reviziji niso zavezane. Dobre prakse, zapisane v Kodeksu, so jim lahko v pomoč pri postavljanju lastnega sistema upravljanja glede na velikost, vrsto, dejavnost družbe in njene potrebe.

PRIPOROČILNA NARAVA KODEKSA

Priporočila v Kodeksu niso dodatni predpisi, ampak je njihov namen narediti sistem upravljanja družbe primerljiv in pregleden glede na priporočeno prakso v Kodeksu. Prav tako za nobeno družbo niso zavezujoča, toda družbe, ki so zavezane reviziji in so Kodeks izbrale za svoj referenčni kodeks, morajo po načelu »spoštuj ali pojasni« v izjavi o upravljanju razkriti odstopanja od posameznih priporočil Kodeksa in pojasniti lastno alternativno prakso, za katero so se na tem področju odločile. Pri tem je pomembna njihova presoja o tem, kaj od priporočenega je primerno za njihovo družbo glede na njihovo vlogo, vsebino in obseg poslovanja, velikost družbe in strukturo kapitala. Kodeks je namreč namenjen tudi vsem deležnikom in širšemu okolju družbe, ki naj bi s poznavanjem vsebine Kodeksa lažje presojali kakovost upravljanja v družbi.

PRIČETEK VELJAVE

Kodeks začne veljati 1. 1. 2023 in družbe prvič uporabijo določila tega kodeksa pri pripravi Izjave o upravljanju družbe za poslovno leto 2023.


Za sodelovanje pri pripravi Kodeksa se najlepše zahvaljujemo članom delovne skupine ZNS:

dr. Borut Bratina (redni profesor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM), dr. Valentina Franca (docentka, Fakulteta za upravo, UL), Gregor Kukec (predsednik NS, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.), mag. Polona Pergar Guzaj (preizkušena notranja revizorka, 4E d.o.o. in zunanjan članica RK Thermana d.d. in HIT, d.d.), Gorazd Podbevšek (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporacijsko upravljanje in predsednik ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), mag. Zorica Zajc Kvas (vodja skupne občinske uprave Maribor).


Nazaj

Sorodne novice

Priorities for Audit Committee Work 2024 / 2025

Priorities for Audit Committee Work 2024 / 2025

.... v angleščini.

Preberi več
17. 04. 2024 Knjižnica
Razkrivanje pravnih poslov v Poročilih o odnosih do povezanih družb

Razkrivanje pravnih poslov v Poročilih o odnosih do povezanih družb

Mnenje ANR: razkrivanje pravnih poslov v Poročilih o odnosih do povezanih družb, pripravljenih v skladu s 3. odst ...

Preberi več
10. 04. 2024 Stroka
POSNETEK: Kaj lahko člani nadzornih svetov zahtevajo od notranje revizije?

POSNETEK: Kaj lahko člani nadzornih svetov zahtevajo od notranje reviz

Članom je v ZNS knjižnici dostopen posnetek in gradivo iz webinarja.

Preberi več
05. 04. 2024 Izobraževanje, Knjižnica
Srečanje sekretarjev nadzornih svetov

Srečanje sekretarjev nadzornih svetov

Praktična uporaba orodij umetne inteligence za delo sekretarjev NS

Preberi več
04. 04. 2024 Dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri