KNJIŽNICA

Stališča ZNS in ecoDa

Poslanstvo ZNS

S spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela članov nadzornih svetov prispevamo k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji.

Združenje nadzornikov Slovenije se odziva na že izvršena dejanja v zvezi s prakso korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, zapisano v domačih in tujih avtonomnih pravnih virih, ki predstavljajo dobro prakso. ZNS si z oblikovanjem stališč do obstoječe prakse prizadeva za povečanje učinkovitosti korporativnega upravljanja pri nas in spremembo kulture na tem področju.