KNJIŽNICA

Knjižnica

Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana nadzornih svetov in upravnih odborov ter njihovih komisij. Prav tako je knjižnica namenjena tudi vsem drugim deležnikom korporativnega upravljanja, še posebej sekretarjem nadzornih svetov.

Razen zakonodaje in posamičnih avtonomnih pravnih virov je večina vsebine iz knjižnice dostopna samo članom ZNS.

 

 

ZAKONODAJA

SODNA PRAKSA

PRIPOROČILA
IN KODEKSI

PRAVNI NASVETI

RAZISKAVE
IN ŠTUDIJE

GRADIVA
IZOBRAŽEVANJ

STALIŠČA
ZNS IN ecoDa