Predlog sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb - javna razprava

Predlog sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb - javna razprava

webinar ZNS

5. oktober 2021 ONLINE (ZOOM)
O DOGODKU

Predstavitev predloga sprememb
Slovenskega kodeksa upravljanja za javne delniške družbe

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije v okviru javne razprave na webinarju predstavljata najpomembnejše spremembe Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022 in bo nadomestil do sedaj veljavnega iz leta 2016.

Posodobljen kodeks poleg redakcijskih in nomotehničnih popravkov vsebuje tudi pomembne vsebinske spremembe, ki so predstavljene v preambuli kodeksa in po posameznih načelih v obrazložitvi sprememb kodeksa. Razlogi za prenovo kodeksa po petih letih so predvsem v spremembi regulatornega okolja, ki se je odrazilo v noveli ZGD-1, drugi relevantni zakonodaji in vrsti novih priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja doma in v tujini. Namen kodeksa ostaja enak. Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Priporočilom lahko sledijo tudi druge družbe z namenom oblikovati transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki dviguje raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v slovenski sistem upravljanja družb. V okviru webinarja predstavljamo Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017‒2019.


V sodelovanju z Ljubljansko borzo

Vsebina programa - 05. oktober 2021
9:55

Registracija (ZOOM)

10.00

Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017‒2019

*

Predlog sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb

11:30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Udeležba je brezplačna.

Prijave sprejemamo najkasneje do 4. oktobra 2021

O morebitni odsotnosti nam vsaj dan pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si.

Dodatne informacije:

Katarina Jurić, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: katarina.juric@zdruzenje-ns.si