Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb 2018 – 2022

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb za obdo ...

Poglej dokument
30. 11. 2023 - Raziskave in študije nagrajevanje

Sejnina v primeru sodelovanja preko pooblaščenca

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino ...

Poglej dokument
22. 11. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje, seja NS

Ureditev prejemkov NS in RK v družbah s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Na vas se obračam z vprašanjem, če je pravilno, da pri prip ...

Poglej dokument
21. 11. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Neenak dostop članov NS do informacij o poslovanju in delovanju družbe

Zaradi usklajenega delovanja petih članov NS, en član NS pr ...

Poglej dokument
20. 09. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Kako ravnati, ko NS prejme prijavo glede škodljivih poslov, ki domnevno bremenijo upravo

Kako ravnati, ko NS prejme prijavo glede škodljivih poslov, ki domnevno br ...

Poglej dokument
14. 11. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović

Kako prijave preiskuje Komisija

Kako ravnati, ko NS prejme prijavo glede škodljivih poslov, ki domnevno br ...

Poglej dokument
14. 11. 2023 - Gradiva izobraževanj - Katja Mihelič Sušnik kpk

Kaj moramo uprave in nadzorni sveti vedeti o umetni inteligenci in zakaj?

Na Konferenci korporacijskega upravljanja 2023 smo se pogov ...

Poglej dokument
09. 11. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Boštjan Kožuh konferenca, umetna inteligenca

AI in organizations: Identifying ethical nightmares and ethical dream scenarios

Na Konferenci korporacijskega upravljanja 2023  smo predstavili novi kontekst umetn ...

Poglej dokument
09. 11. 2023 - Gradiva izobraževanj - Prof. Øyvind Kvalnes konferenca, umetna inteligenca

Pripombe na osnutek Predloga ZGD-1M

Do 31. oktobra 2023 je bil v javni obravnavi osnutek predlo ...

Poglej dokument
31. 10. 2023 - Zakonodaja - ZNS raznolikost, pobuda4033

Priporočila za vodenje pregledov poslov, ki domnevno bremenijo upravo družbe in jih vodi nadzorni svet

Kako ravnati, ko NS prejme prijavo glede škodljivih poslov, ...

Poglej dokument
19. 10. 2023 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS, kpk

8 načel podnebnega upravljanja

Podnebne spremembe v zadnjih letih predstavljajo vse večje ...

Poglej dokument
18. 04. 2023 - Publikacije - Chapter Zero Slovenia trajnostno poslovanje, chapter zero

Katere izzive sodelovanja delavcev v organih nadzora smo zaznali v praksi?

Izobraževanje za delavske predstavnike v nadzornih svetih

Poglej dokument
05. 10. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Valentina Franca sodelovanje delavcev

Kako do več dodane vrednosti IT revizije

V času vse večje digitalizacije poslovanja podjetij so vse ...

Poglej dokument
14. 09. 2023 - Gradiva izobraževanj - Manuela Šribar revizijske komisije, revizija, tveganja

Odločilen glas predsednika nadzornega sveta

Imam vprašanje glede uporabe odločilnega glasu predsednika ...

Poglej dokument
30. 08. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS, seja NS

Sprejem sklepa pri vzdržanem glasu

Prosila bi vas za pomoč pri vprašanju, vezano na sprejetje ...

Poglej dokument
29. 08. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS, seja NS

Priporočene višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Za potrebe nadzornega sveta gospodarske družbe v lasti Mest ...

Poglej dokument
18. 08. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Podlaga za izplačilo plačila članom nadzornega sveta

V podjetju bi radi naredili izplačilo članom nadzornega sve ...

Poglej dokument
11. 08. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Številčenje sej v primeru menjave polovice članov NS

Seje NS in komisij NS vodimo npr. NS VII-9/2023 (kar pomeni ...

Poglej dokument
11. 07. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS, seja NS

Zahteva člana NS glede posredovanja dokumentacije

Člen Akta o ustanovitvi družbe določa, da je poslovodstvo d ...

Poglej dokument
05. 07. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS, poslovna skrivnost

Delovno razmerje s članom uprave

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - prof. dr. Darja Senčur Peček kadrovanje, kadrovanje uprav

Razlogi za odpoklic uprave in pravne dileme glede utemeljenih razlogov za odpoklic ter vrste in števi ...

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - Aleš Avbreht kadrovanje, kadrovanje uprav

Učinkovita izvedba postopka odpoklica v praksi

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek kadrovanje uprav

Poročilo o prejemkih, če družba ne zagotavlja prejemkov

Javna delniška družba ima enotirni sistem upravljanja. Član ...

Poglej dokument
19. 06. 2023 - Pravni nasveti - Lea Peček, odvetnica nagrajevanje

Povračilo potnih stroškov v zvezi s prihodom na izobraževanje

V družbi je praksa, da članom nadzornega sveta povrnemo/por ...

Poglej dokument
15. 06. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. izobraževanje, stroški

Nadaljevanje prekinjene redne seje

Nadzorni svet se je sestal na redni seji, ki je zaradi zaht ...

Poglej dokument
16. 06. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS, vodenje in delo NS

Kako razlagati, kaj spada v redno opravljanje dejavnosti družbe in kako urediti postopke poslovanja s ...

1. Kako razlagati, kaj spada v redno opravljanje dejavnosti ...

Poglej dokument
06. 06. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. odvisne družbe, vodenje in delo NS

Ali je lahko kandidat za člana NS, ki je zaposlen v sodni veji oblasti?

Ali je lahko kandidat za člana NS, ki je zaposlen v sodni v ...

Poglej dokument
24. 05. 2023 - Pravni nasveti - KPK nasprotje interesov, kadrovanje

Sodelovanje RK z notranjim in zunanjim revizorjem

Poglej dokument
15. 06. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije

Naloge, pristojnosti in agenda za delo RK

Poglej dokument
15. 06. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Barbara Gorjup revizijske komisije

Sestava, mandat, plačilo RK

Poglej dokument
15. 06. 2023 - Gradiva izobraževanj - Simon Tantegel, LL.M revizijske komisije

Executive Compensation Guidebook for Climate Transition

In 2021, the Climate Governance Initiative, in collaboratio ...

Poglej dokument
13. 06. 2023 - Publikacije - CGI trajnostno poslovanje, chapter zero

Novosti pri oblikovanju politik prejemkov za organe vodenja in nadzora v državnih družbah

Poglej dokument

14. 06. 2023 - Gradiva izobraževanj - Tomaž Babić in mag. Miha Kerin nagrajevanje

Kako preživeti kibernetski napad

Kibernetska varnost je morda največja grožnja poslovanju sodobnih podjetij. Osredotočeno ...

Poglej dokument
02. 06. 2023 - Gradiva izobraževanj - Uroš Žust, Boštjan Špehonja tveganja, kibernetska varnost

Praktične izkušnje odzivov

Kibernetska varnost je morda največja grožnja poslovanju sodobnih podjetij. Osredotočeno ...

Poglej dokument
30. 05. 2023 - Gradiva izobraževanj - Boštjan Špehonja tveganja, kibernetska varnost

Kibernetska realnost

Kibernetska varnost je morda največja grožnja poslovanju sodobnih podjetij. Osredotočeno ...

Poglej dokument
30. 05. 2023 - Gradiva izobraževanj - Uroš Žust tveganja, kibernetska varnost

Ocenjevanje kibernetskih tveganj

Kibernetska varnost je morda največja grožnja poslovanju sodobnih podjetij. Osredotočeno ...

Poglej dokument
30. 05. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Sergeja Slapničar tveganja, kibernetska varnost

ZNS v številkah 2022

Poglej dokument
01. 06. 2023 - ZNS - ZNS

Program dela ZNS 2023

Poglej dokument
01. 06. 2023 - ZNS - ZNS

Poročilo NO ZNS

Poglej dokument
01. 06. 2023 - ZNS - ZNS

Prisotnost na dopisni seji in sejnina

Na dopisni seji je bil sprejet sklep z večino glasov. Iz tega zornega kota ni toliko bis ...

Poglej dokument
24. 05. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS, vodenje in delo NS

Sklepanje poslov med odvisnimi družbami

Prosim za nasvet v zvezi z 270a. členom ZGD-1, in sicer:
Poglej dokument

11. 05. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. odvisne družbe, vodenje in delo NS

Izvajanje družbeniških pravic oz. vpogled v dokumentacijo družbe, ki je v lasti občine

Kot član NS občine želim posredno od družbe d.o.o., ki je v ...

Poglej dokument
12. 04. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. občinske družbe

Udeležba članov NS (predstavniki delavcev) na "Steering Comitee" srečanjih

V družbi smo pristopili k izvedbi velikega projekta v sodel ...

Poglej dokument
31. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Nova umetna inteligenca - članska anketa

Za uvod v predstavitev teme na članskem webinarju "Nova umetna inteligenca (ChatGPT) - p ...

Poglej dokument
18. 05. 2023 - Raziskave in študije - ZNS trajnostno poslovanje, ChatGPT

Nova umetna inteligenca (ChatGPT) - priložnosti in upravljanje tveganj v poslovanju družb

Bo ChatGPT vaš novi član nadzornega sveta?

Poglej dokument
18. 05. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Boštjan Kožuh trajnostno poslovanje, ChatGPT

Politika upravljanja SDH

Politika upravljanja SDH je pravni akt, ki vsebuje načela, ...

Poglej dokument
04. 05. 2023 - Stroka - SDH sdh, državne družbe

Prejemki članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih

Sem član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih v družbi ...

Poglej dokument
08. 05. 2023 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev, nagrajevanje

Vloge posameznih organov matične in odvisne družbe v koncernih

Zanima me ali lahko predsednik uprave matične družbe glede ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS, odvisne družbe

Izplačilo (sorazmernega dela) neizkoriščenega dopusta članu uprave po njegovem odstopu

Ali članu uprave, ki je sam odstopil iz položaja in smo ta ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje, kadrovanje

Nadzor poslovanja odvisnih družb iz strani članov NS matične družbe

V skupini imamo kar nekaj odvisnih družb, zato me zanima al ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS, odvisne družbe

Ali lahko novoimenovanemu članu poslovodstva posredujemo zapisnik NS o njegovem imenovanju?

Zanima me ali je običajno, da se zapisnik o glasovanju in m ...

Poglej dokument
22. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, vodenje in delo NS, zapisnik

Plačila članov nadzornih svetov v družbah, ki so v lasti občine

Prosimo vas za vaše mnenje v zvezi s plačili članov nadzorn ...

Poglej dokument
20. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje, občinske družbe

Revizija in sistem notranjih kontrol ter revizijska komisija

Gradivo iz izobraževanja Korporacijsko upravljanje ...

Poglej dokument
29. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Polona Pergar Guzaj občinske družbe

Posebnosti upravljanja javnih gospodarskih družb

Gradivo iz izobraževanja Korporacijsko upravljanje ...

Poglej dokument
29. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Andreja Primec občinske družbe

Okvir upravljanja in razmerja med družbo in družbeniki, organi vodenja in nadzora, lojalnost družbi

Gradivo iz izobraževanja Korporacijsko upravljanje ...

Poglej dokument
29. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek občinske družbe

Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe - branje bilanc za nadzornike

Obdobno predstavljamo seminar, ki je članom nadzornega svet ...

Poglej dokument
17. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - Katarina Sitar Šuštar, MBA, mag. posl. ved finance

Pravica delničarjev do imenovanja ali odpoklica članov NS

Z ženo sva delničarja v srednje velikem podjetju – 23,22 % ...

Poglej dokument
28. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. skupščine, kadrovanje, odpoklic

Obveščanje članov RK o njihovi razrešitvi

Vljudno bi vas prosila za odgovore oziroma smernice:
...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović revizijske komisije, mandat

Nezdružljivosti članstva predstavnikov delavcev v NS družb v večinski lasti države

Zanima nas kako je v primeru predstavnikov delavcev, članov ...

Poglej dokument
15. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev, državne družbe

Izhodišča za prenos EU direktive v ZGD-1

Ne le 8. marca, temveč 365 dni: Izzivi prenosa EU d ...

Poglej dokument
02. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar kadrovanje, raznolikost

Spremljanje pobude 40/33/2026

Ne le 8. marca, temveč 365 dni: Izzivi prenosa EU d ...

Poglej dokument
02. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović kadrovanje, raznolikost

Evropska perspektiva glede spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora

Tudi letos ob mednarodnem dnevu žena smo 2. marca, skupaj z ...

Poglej dokument
02. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - Hedwige Nuyens kadrovanje, raznolikost

Sprejem letnega poročila

Na seminarju smo predstavili najpomembnejše vidike računovo ...

Poglej dokument
27. 02. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Blanka Vezjak letno poročilo

Priporočila za kadrovanje članov NS – praktične izkušnje in dobra praksa

Ne glede na to, da je nadzorni svet nalogo izvedbo postopka ...

Poglej dokument
23. 02. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović, Milena Pervanje, Barbara Bračko kadrovanje

Priporočila za delo nadzornih svetov, kadrovskih in nominacijskih komisij za pripravo predloga kandid ...

Namen priprave priporočil za delo nadzornih svetov, kadrovs ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović kadrovanje

Odgovornost zunanjih članov komisij NS in vključitev v D/O zavarovanje

Ali je zunanji član revizijske komisije član organa nadzora ...

Poglej dokument
27. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović zavarovanje odgovornosti, komisije NS

Pristojnosti nadzornega sveta v d.o.o., ki je subjekt javnega interesa

Če je v d.o.o., ki je subjekt javnega interesa ustanovljen ...

Poglej dokument
02. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nadzorni svet, SJI

Mandat predstavnikov delavcev v NS javnega podjetja

V našem podjetju imamo šest članski nadzorni svet – štiri č ...

Poglej dokument
30. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev, mandat, odpoklic

Ali predsednik NS s članom uprave poleg pogodbe o zaposlitvi, z njim podpisuje tudi druge izvedbene p ...

Predsednik NS zastopa družbo nasproti poslovodjem (tako ZGD ...

Poglej dokument
27. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, uprava, pogodbaozaposlitvi, predsednikNS

Pojasnilo FURS – plačilo članarine in boniteta

4.11 Plačilo članarine zaposlenemu
Plačilo članarine za zaposlenega delavca, za nj ...

Poglej dokument
01. 10. 2022 - Zakonodaja - FURS boniteta, članarina, furs

Sklep Vlade RS - izobraževanje

Vlada Republike Slovenije je v letu 2005 sklenila, da moraj ...

Poglej dokument
06. 10. 2005 - Zakonodaja - Vlada RS izobraževanje, furs

Izbor predsednika NS

Član nadzornega sveta je izrazil pričakovanje, da bo predse ...

Poglej dokument
26. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović kadrovanje, vodenje in delo NS, predsednikNS

Izjava o neodvisnosti in prag za presojo povezanosti dveh družb

Ob prebiranju pojasnila k eni od trditev oz. kriterijev neo ...

Poglej dokument
11. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, izjava o neodvisnosti

Imenovanje predsednika RK

Članu nadzornega sveta (NS), ki je hkrati predsednik revizi ...

Poglej dokument
17. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizijske komisije, kadrovanje, mandat

Svetovalna vloga sekretarja NS in sodelovanje s predsednikom in člani NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek vodenje in delo NS, sekretarji NS

Digitalizacija poslovanja NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović sekretarji NS, gradivo NS

Kakovost gradiv za seje NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović sekretarji NS, gradivo NS

Zaupnost podatkov, pretok informacij, zapisniki, zvočni zapisi, hramba, priprava gradiv in sej NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Barbara Jontez sekretarji NS, gradivo NS

Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C

Če sodite med zavezance za prijavo premoženjskega stanja na podlagi Zakona o integriteti ...

Poglej dokument
12. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Žarko Lipovec, KPK nagrajevanje, kpk

Ali je lahko predsednik NS, direktor neposredno konkurenčnega podjetja?

Ali je lahko predsednik nadzornega sveta, direktor neposred ...

Poglej dokument
05. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, nasprotje interesov, vodenje in delo NS

Kandidatura za člana NS in odškodninski zahtevki zoper družbo

Ali je prav in dovoljeno, da se v nadzorni svet javnega pod ...

Poglej dokument
03. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović kadrovanje, občinske družbe

Podpis zapisnika NS ob menjavi članov NS

Kako se optimalno ravna s predlogom zapisnika v primeru, da ...

Poglej dokument
13. 12. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS, zapisnik

Pravo družb ("Izobraževanje za nadzornike")

Pravo družb, vloga in pomen nadzornih svetov, enotirni sistem upravljanja družb, kodeksi ...

Poglej dokument
21. 09. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek IZN, Certifikat ZNS, korporacijsko upravljanje

Board Toolkit

Board Toolkit je zas ...

Poglej dokument
22. 12. 2022 - Publikacije - Chapter Zero trajnostno poslovanje

Principles and frameworks for climate change strategy and action

Dokument vsebuje nač ...

Poglej dokument
22. 12. 2022 - Publikacije - Chapter Zero trajnostno poslovanje

Imenovanje v. d. direktorja v vlogo predsednika NS v GIZ in konflikt ineresov

Ali je imenovanje v. d. direktorja (torej začasnega in pret ...

Poglej dokument
13. 12. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, nasprotje interesov

Izplačilo predsednikove sejnine namestniku predsednika

V družbi se v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom in us ...

Poglej dokument
25. 11. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje, vodenje in delo NS

Postopek glasovanja v primeru neenotnosti glede predloga kandidata in proceduralni sklep pred izvedbo ...

Nadzorni svet naše družbe bo glasoval o predlogu imenovanja ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Pravni nasveti - Lea Peček kadrovanje, vodenje in delo NS

Corporate Sustainability Reporting Directive

Svet Evropske unije je 28. novembra potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnos ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Zakonodaja

Nasprotje interesov ko je ožji družinski član določenega člana NS zaposlen v družbi

V našem podjetju pri njegovem upravljanju upoštevamo veljav ...

Poglej dokument
04. 11. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, uprava, nadzorni svet

Začasni prevzem funkcije sekretarja NS

Ali lahko v primeru, da nadzorni svet nenadoma ostane brez poslovnega sekretarja, začasn ...

Poglej dokument
24. 10. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović sekretarji NS

Pravica družbenikov do informacij in vpogleda v zadeve družbe

Podjetje št. 1. je v lasti podjetja št. 2. Lastniki podjetj ...

Poglej dokument
18. 10. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS, poslovna skrivnost

ANKETA: Voditeljske kompetence prihodnosti – pomen, prepoznavanje in preseganje paradoksa vodstvene u ...

Tema Konference korporacijskega upravljanja 2022 Poglej dokument

14. 11. 2022 - Raziskave in študije - ZNS kadrovanje

Voditeljske kompetence prihodnosti

Tema Konference korporacijskega upravljanja 2022 je bila tu ...

Poglej dokument
11. 11. 2022 - Gradiva izobraževanj - prof. dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani in BI Norwegian Business School kadrovanje

Kaj moramo vedeti o klimatskih spremembah in zelenem prehodu za odgovorno upravljanje družb

 • Kaj razumemo, ko govorimo o Climate mitigation, dekarbonizaciji in ESG.
 • Poglej dokument
  11. 11. 2022 - Gradiva izobraževanj - Mojca Markizeti, ESG & Climate Director, Deloitte Slovenija trajnostno poslovanje

Kateri Kodeks je dolžna uporabljati družba, ki ima poslovno leto drugačno od koledarskega

Kateri Kodeks je dolžna uporabljati družba, ki ima poslovno ...

Poglej dokument
11. 10. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović kodeks

Soglasje nadzornega sveta pri poslih ki jih sklepa družba ali od nje odvisna družba s povezanimi osebami

Od vas smo prejeli pojasnilo, da se določila 270.a člena up ...

Poglej dokument
11. 10. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nadzorni svet, odvisne družbe

Ali mora biti notranji član RK, strokovnjak iz računovodstva oz. revizije?

Svet delavcev je za članico RK imenoval osebo, ki je hkrati ...

Poglej dokument
29. 09. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, sodelovanje delavcev, revizijske komisije

Prejemki članov upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja

Družba d.d. prehaja na enotirni sistem upravljanja. Statut ...

Poglej dokument
02. 09. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje, enotirni

Pristojnosti revizijske komisije in komisije za tveganje v (po)zavarovalnici

Prosimo vas za mnenje glede pristojnosti revizijske komisij ...

Poglej dokument
31. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizijske komisije, komisije NS

Izjava o neodvisnosti - član komisije organa nadzora

Član komisije organa nadzora družbe je zaradi partnerske zv ...

Poglej dokument
23. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. neodvisnost, komisije NS, izjava o neodvisnosti

Članstvo oziroma izvolitev v komisije NS - 79. člen ZSDU

Za predstavnika delavcev v nadzornem svetu oziroma upravnem ...

Poglej dokument
23. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev, komisije NS

Volilna pravica vodilnih delavcev – 12. člen ZSDU

Po Aktu o ustanovitvi ima družba poslovodstvo, ki na lastno ...

Poglej dokument
23. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev, volilna pravica

Ali lahko otrok nadzornika v javnem podjetju, opravlja študentsko delo v tem istem podjetju?

Ali lahko otrok nadzornika v javnem podjetju, opravlja štud ...

Poglej dokument
23. 08. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nasprotje interesov

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju NS

Na webinarju smo predstavili kako do večje dodane vrednosti ...

Poglej dokument
08. 09. 2022 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović samoocenjevanje

KPK - Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
31. 05. 2022 - Stroka - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov, kpk

Supervisory Board Assessment Manual

The purpose of this Manual is to standardize the approach t ...

Poglej dokument
01. 03. 2011 - Guidelines and codes board evaluation

Practical Guidance for Members of Management Board’s Recruitment

We meet with numerous complaints in Slovenia when it comes ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Guidelines and codes recruitment

Družbe v državni lasti_subjekti javnega interesa in upoštevanje določila 270.a člena ZGD-1

Ali se za družbe z omejeno odgovornostjo v državni lasti pr ...

Poglej dokument
12. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. SJI, državne družbe

Vnaprejšnje imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov v odvisni družbi

Imamo vprašanje glede imenovanja revizorja za revidiranje r ...

Poglej dokument
05. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. skupščine, revizor

Sklepčnost na konstitutivni seji revizijske komisije

Nadzorni svet družbe je imenoval revizijsko komisijo, ki se ...

Poglej dokument
05. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizijske komisije, seja

Nasprotje interesov in odločanje o poslu ko predlog za soglasje k poslu obravnava oziroma oblikuje re ...

V zvezi s soglasji NS k poslom s člani uprave po 270a. člen ...

Poglej dokument
21. 07. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, revizijske komisije

Pristojnost skupščine, da odloča o razrešnici organov vodenja in nadzora v javnem podjetju

Sem predsednik NS komunalnega podjetja (d.o.o.) in pripravl ...

Poglej dokument
08. 07. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. skupščine

Nasprotje interesov delavskega predstavnika v NS - vodja nabave

Direktor družbe (d.o.o.) potrebuje soglasje nadzornega svet ...

Poglej dokument
06. 07. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nasprotje interesov, sodelovanje delavcev

Izplačilo spremenljivega prejemka direktorju po ZPPOGD

Sem predsednik NS komunalnega podjetja v statusni obliki d. ...

Poglej dokument
29. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Governing Corporate Culture

Slovenian Sovereign Holding, d. d. (SSH) has published the ...

Poglej dokument
02. 02. 2022 - Guidelines and codes culture

Practical Guide to Conflicts of Interest

This Practical Guide provides guidance to members of managi ...

Poglej dokument
19. 02. 2021 - Guidelines and codes conflict of interest

Recommendations for reporting to Supervisory Board

These Recommendations for Reporting represent an instrument ...

Poglej dokument
01. 12. 2014 - Guidelines and codes reporting

Communication Guidelines for Supervisory Board Members at Companies They Supervise

Communication Guidelines for Supervisory Board Members repr ...

Poglej dokument
01. 12. 2013 - Guidelines and codes communication

Guidelines for Selection and Recommendations for the Work of Supervisory Board Chairmen

The Guidelines are intended for all supervisory board membe ...

Poglej dokument
04. 12. 2014 - Guidelines and codes chairmen

Guidelines for the Selection and Work of the Secretaries of Supervisory Boards and Boards of Directors

These Guidelines recommend best practices regarding the sel ...

Poglej dokument
04. 09. 2014 - Guidelines and codes board secretaries

Self-evaluation Questionnaire for the Audit Committee

The self-evaluation questionnaire for audit committees prov ...

Poglej dokument
31. 01. 2017 - Guidelines and codes

Recommendations for Audit Committees

These recommendations are intended for use by all companies that are public-interest ent ...

Poglej dokument
31. 01. 2017 - Guidelines and codes audit committee

The Code of Professional Ethics of the Slovenian Directors’ Association

This Code lays down the ethical guidelines and principles f ...

Poglej dokument
17. 04. 2014 - Guidelines and codes

Guidelines for the Functioning of Boards of Directors

The one-tier governance system was formally introduced into ...

Poglej dokument
08. 07. 2013 - Guidelines and codes

Corporate Governance Code for State-Owned Enterprises

The Code is addressed to state-owned enterprises (SOEs). It ...

Poglej dokument
01. 03. 2021 - Guidelines and codes - sdh

Corporate Governance Code for Unlisted Companies

The Corporate Governance Code for Unlisted Companies (herei ...

Poglej dokument
01. 05. 2016 - Guidelines and codes

Practical Guidance - Diversity Policy of Management and Supervisory Board

Diversity in management and supervisory boards should contr ...

Poglej dokument
12. 04. 2018 - Guidelines and codes - mag. Irena Prijović diversity

Sistemsko pojasnilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
16. 06. 2022 - Stroka - KPK kpk

Stališče ZNS o začasni odpovedi dela prejemkov članov NS in UO ter zunanjih članov komisij teh organo ...

Strokovni svet ZNS se je opredelil glede začasnega znižanja ...

Poglej dokument
15. 04. 2020 - Stališča ZNS - ZNS

Priporočilo ZNS po uveljavitvi novele ZIntPK-C pri obravnavi in obvladovanju nasprotij interesov

Na podlagi vsega navedenega zgoraj ter upoštevaje zaključke ...

Poglej dokument
03. 12. 2020 - Stališča ZNS - ZNS

Priporočilo ZNS članom nadzornih svetov glede predložitve politike prejemkov organov vodenja in nadzo ...

Skladno 294.a členu ZGD-1, ki je s prehodnim obdobjem stopi ...

Poglej dokument
25. 03. 2022 - Stališča ZNS - ZNS politika prejemkov

Soglasje skupščine za sklenitev posla, ki ne spada v redno poslovanje

Družba A, ki je velika d.o.o., ima enega direktorja in tri ...

Poglej dokument
10. 03. 2022 - Pravni nasveti - Lea Peček, Odvetnica – partnerka, Odvetniška družba Peček Škrbec, o.p. d.o.o. skupščine

Board of the future - Next generation board members & CEOs

Poglej dokument
01. 06. 2022 - Gradiva izobraževanj - dr. Karim Taga, Managing Partner, Global Practice Leader TIME, Arthur D. Little, Dunaj trajnostno poslovanje

ecoDa Position Paper on the Corporate Sustainability Due Diligence draft directive

European Commission Corporate Sustainability Due Diligence ...

Poglej dokument
27. 05. 2022 - Publikacije ecoda, trajnostno poslovanje

Velikost družb, ki so subjekti javnega interesa in določitev mnogokratnika osnovnega plačila

Družbe se pri uporabi ZGD-1 (55. člen) razvrščajo na mikro, ...

Poglej dokument
14. 04. 2022 - Pravni nasveti - Lea Peček revizijske komisije, SJI

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? Kaj pa državni svetnik?

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? ...

Poglej dokument
12. 04. 2022 - Pravni nasveti - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov, neodvisnost, kpk

Kakšne so zakonske podlage za posebno poročilo glede Politike raznolikosti?

Prosim, če mi lahko pojasnite glede posebnega poročila skup ...

Poglej dokument
28. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović raznolikost, pobuda4033

Ali lahko nadzorniki za začasnega direktorja imenujejo zgolj nekoga izmed sebe ali tudi nekoga tretjega?

Do imenovanja novega vodstva mora nekdo voditi podjetje. Al ...

Poglej dokument
25. 03. 2022 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek kadrovanje

Ali nadzorni svet lahko veljavno odloča tudi v primeru, ko kateri izmed njegovih članov (še) ni imenovan?

Družba je v državni lasti, kjer trenutno od 8 nadzornikov e ...

Poglej dokument
23. 03. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, uprava

Ali je družbena pogodba z dnem vpisa v sodni register veljavna in zavezujoča?

Javno komunalno podjetje je po dolgotrajnem procesu dobilo ...

Poglej dokument
18. 03. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Ali lahko župan na kakršen koli način zamenja trenutne člane nadzornega sveta v Javnem podjetju, ki s ...

Ali lahko župan na kakršen koli način zamenja trenutne člane nadzornega sveta v Javnem p ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, občina

Ali za imenovanje predstavnikov delavcev v NS obstajajo kakšni kriteriji?

Ali za imenovanje  predstavnikov delavcev obstajajo ka ...

Poglej dokument
28. 02. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović kadrovanje, sodelovanje delavcev

O pomenu in korporativni integriteti v praksi - razvoj kompetenc za nadzornike

Na Združenju nadzornikov Slovenije (ZNS) smo skupaj z drugi ...

Poglej dokument
01. 04. 2022 - Gradiva izobraževanj - Boštjan Trstenjak etika, korporativna integriteta

Naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo nadzornega sveta.

Kako poteka naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo ...

Poglej dokument
06. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Razmerje med številom članov nadzornega sveta - predstavniki delničarjev in zaposlenih - ter morebitn ...

Prosimo za pojasnilo ali navedbo primera dobre prakse glede ...

Poglej dokument
22. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, sodelovanje delavcev

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Ali za predstavnike delavcev glede potrebne izobrazbe veljajo enake zahteve kot za ostale člane NS te ...

1. Ali za predstavnike delavcev (delavski svet) glede potre ...

Poglej dokument
28. 01. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje, sodelovanje delavcev

Ali lahko, ko NS voli svojega predsednika, član NS glasuje o sebi kot kandidatu za predsednika?

Da ne bi prihajalo do različnih tolmačenj s strani ustanovi ...

Poglej dokument
26. 01. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nasprotje interesov, predsednikNS

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje dostop do kakršnih koli podatkov o družbi i ...

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje d ...

Poglej dokument
20. 01. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev, delavski direktor

O vlogi žensk v gospodarstvu in družbi

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - Melanie Seier Larsen kadrovanje, pobuda4033

Novosti zakonske regulative na področju zakonodaje, ki ureja spolno zastopanost v U in NS v EU

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar kadrovanje, politika prejemkov, pobuda4033

Kakšna je spolna uravnoteženost v slovenskih družbah

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović kadrovanje, pobuda4033

Kaj nam o spolni uravnoteženosti na pozicijah odločanja povedo mednarodne raziskave

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - Barbara Žibret Kralj kadrovanje, pobuda4033

Slovenian Corporate Governance Code for Listed Companies

Reasons for the revision of the Code

Poglej dokument

09. 12. 2021 - Guidelines and codes kodeks, javne delniške družbe

Poziv ZNS in Komisije k nujni ločitvi politike od upravljanja državnih družb

Ob prihajajočih volitvah je nujno opozoriti na pomen dobreg ...

Poglej dokument
17. 02. 2022 - Stališča ZNS - ZNS in KPK stališče ZNS, kpk, državne družbe

Upravljanje korporativne kulture

SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapi ...

Poglej dokument
02. 02. 2022 - Priporočila in kodeksi - SDH sdh, vodenje in delo NS, državne družbe

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS, seja NS, predsednikNS

Podpis pogodb z revizorji v d.o.o., ki je SJI in nima oblikovanega nadzornega sveta

Naša pravna služba stoji na stališču,  da pogodbe o re ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović revizijske komisije, SJI, revizor

Imenovanje novega predsednika NS ob odstopu prejšnjega

Na seji NS je namestnik prevzel vodenje seje NS, ker je pre ...

Poglej dokument
10. 12. 2021 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS, predsednikNS

Priporočila za ureditev prejemkov za člane NS v SJI, ki so ustanovljeni zaradi ZGD-1K

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je v ...

Poglej dokument
21. 05. 2021 - Stroka - SDH nagrajevanje, sdh, revizijske komisije, SJI

Ali bo za družbo d.d., po tem, ko se bo preoblikovala v d.o.o., nadzorni svet še obvezen?

Odgovor

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v drugem odstavku ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nadzorni svet, SJI

Korporativno upravljanje v občinskem podjetju

Imam nekaj vprašanj vezanih na korporativno upravljanje v občinskem podjetju:

  ...

  Poglej dokument
  07. 12. 2021 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek skupščine, kadrovanje, občina

Ali je lahko vodstvo podjetja v sorodu z nadzorniki tega podjetja?

Odgovor
V zvezi z vašim vprašanjem na splošno pojasnjujemo, da ZG ...

Poglej dokument
07. 12. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nasprotje interesov

Pravila ZNS

Poglej dokument
14. 06. 2023 - ZNS ZNS

Orodje za ocenjevanje notranje revizije - za revizijske komisije

Ker revizijska komisija (RK) izvaja svojo upravljavsko vlog ...

Poglej dokument
05. 01. 2022 - Stroka - Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in ZNS revizijske komisije, notranja revizija

Stališče ZNS o možnosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta preko organizacijske oblike s.p.

Strokovni svet ZNS se je opredelil glede možnosti opravljanja funkcije člana organa nadz ...

Poglej dokument
30. 05. 2018 - Stališča ZNS nagrajevanje, stališčaZNS

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Smernice za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ...

Namen priprave smernic za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Katarina Dvorski in mag. Irena Prijović kodeks, nagrajevanje, javne delniške družbe

Five Corporate Governance Guidelines to accelerate change and sustainable growth in Europe

Smernice opozarjajo na pomen kodeksov upravljanja družb, po ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Publikacije - ecoDa trajnostno poslovanje

What’s Stopping Boards from Turning Sustainability Aspirations into Action

As environmental and societal challenges increase, company ...

Poglej dokument
15. 07. 2019 - Publikacije trajnostno poslovanje

A practical guide for boards leadership teams on sustainability

To support businesses, ecoDa and Mazars have joined forces ...

Poglej dokument
26. 11. 2021 - Publikacije trajnostno poslovanje

Time for Sustainability to be at the heart of business

Poglej dokument

28. 08. 2020 - Publikacije - ecoda in Mazars trajnostno poslovanje

FURS - Priznanje potnih stroškov člana nadzornega sveta pri odmeri dohodnine

S spremembo 289. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 ...

Poglej dokument
10. 01. 2018 - ZNS boniteta, stroški, furs

Obračun kilometrine članu nadzornega sveta

Članu NS smo pri obračunu sejnine obračunali tudi znesek ki ...

Poglej dokument
17. 11. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS, stroški

Spremembe sklica skupščine za že sklicane skupščine v primeru poslabšanja epidemioloških razmer

Družba d.d., je minuli petek na zahtevo večinskega delničar ...

Poglej dokument
11. 11. 2021 - Pravni nasveti skupščine, covid

Ali si svet delavcev lahko sam podaljša mandat do nadomestnih volitev?

Članoma sveta delavcev družbe d.o.o. je pretekel mandat s v ...

Poglej dokument
11. 11. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Who's Running the Company

This Guide is designed for reporters and editors who alread ...

Poglej dokument
05. 05. 2012 - Publikacije korporativnoupravljanje, mediji

Stališče ZNS glede izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana organa vodenja po 273. členu ZGD-1 (im ...

Strokovni svet ZNS se je opredelil do izpolnjevanja zakonsk ...

Poglej dokument
23. 11. 2021 - Stališča ZNS kadrovanje, stališčaZNS

Rezultati ankete o dinamiki na sejah nadzornih svetov

Za člansko srečanje 2021 smo izbrali temo pomena dinamike n ...

Poglej dokument
19. 11. 2021 - Raziskave in študije - mag. Irena Prijović seja NS

Pristojnosti in naloge revizijske komisije NS

Na vas se obračam s prošnjo, da potrdite ali ovržete moje r ...

Poglej dokument
04. 11. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Ali lahko izpeljemo sejo NS, če svet delavcev ni uspel izvoliti novih članov NS?

Potekel je mandat članoma NS, ki sta predstavnika zaposleni ...

Poglej dokument
22. 10. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, seja NS

Število zunanjih članov RK glede na velikost družbe

Imamo primer skupine – obvladujoča družba in odvisne družbe. Revizijska komisija NS  ...

Poglej dokument
20. 10. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Prepoved zlorabe trga finančnih instrumentov – trgovanje na podlagi notranjih informacij

V zadnjih letih so na ATVP, ki je nadzorna in regulatorna i ...

Poglej dokument
28. 09. 2021 - Gradiva izobraževanj - mag. Žiga Kosi ATVP

Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C

Če sodite med zavezance za prijavo premoženjskega stanja na ...

Poglej dokument
15. 09. 2021 - Gradiva izobraževanj - Žarko Lipovec kpk

Kadrovski postopek in tesne osebne povezave oz. nasprotje interesov

Prosim vas za strokovno pomoč v zvezi s praktičnim vprašanj ...

Poglej dokument
18. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nasprotje interesov

Število predstavnikov delavcev v NS po ZSDU

Nadzorni svet bo imel 4 člane in sicer 3, ki bodo zastopali ...

Poglej dokument
13. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, sodelovanje delavcev

Ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe?

V obvladujoči družbi imamo NS in njegovo revizijsko komisij ...

Poglej dokument
11. 10. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, sekretarji NS, SJI

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015

V letu 2016 smo ponovno pripravili raziskavo o gibanjih pre ...

Poglej dokument
11. 10. 2016 - Raziskave in študije nagrajevanje

Guidance for audit committees

EU Audit legislation, adopted in 2014 introduces more detai ...

Poglej dokument
06. 06. 2016 - Publikacije - ecoDa – PwC ecoda, revizijske komisije

Smernice za nefinančno poročanje

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta o razkritju nefinančnih informacij i ...

Poglej dokument
05. 07. 2017 - Publikacije - Evropska komisija revizijske komisije

Group interest and subsidiary governance in Luxembourg, ILA

This report of the Luxembourg Institute of Directors (Insti ...

Poglej dokument
15. 06. 2015 - Publikacije skupinedružb

Challenges in Group Governance: The Governance of Cross-Border Bank Subsidiaries, IFC, Fokus 13

This publication focuses on the governance of the subsidiar ...

Poglej dokument
26. 10. 2021 - Publikacije skupinedružb

Duties and Responsibilities of Boards in Company Groups

This publication provides an overview of the duties and res ...

Poglej dokument
03. 06. 2020 - Publikacije skupinedružb

Poročilo o uporabi in skladnosti za leto 2017- Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Poročilo vsebuje analizo izjav o upravljanju družb glede up ...

Poglej dokument
10. 12. 2018 - Raziskave in študije kodeks, izjava o upravljanju

Korporacijsko-pravne pasti odpoklica uprave

Poglej dokument
17. 12. 2015 - Gradiva izobraževanj - mag. Uroš Ilić kadrovanje, uprava, kadrovanje uprav

Strokovna razprava ZNS: O pomenu dinamike na sejah nadzornih svetov

Ključ do učinkovitejšega korporativnega upravljanja leži v izboljšanju socialne dinamike ...

Poglej dokument
14. 10. 2021 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS, seja NS

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno v ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Stroka kadrovanje, banke

Vpliv kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost slovenskih podjetij

 • Odmik od splošno ustaljene raziskovalne prakse, ki običajno išče najboljše primer ...

  Poglej dokument
  01. 01. 2011 - Raziskave in študije - Domadenik, Prašnikar, Svejnar kadrovanje, nadzorni svet

Kakšna je dobra praksa glede mandatov za zunanje člane komisij nadzornega sveta in predčasnega preneh ...

Sem zunanji član revizijske komisije s štiriletnim mandatom, ki mi poteče čez dve leti. ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, revizijske komisije, mandat

Ali je izobraževanje članov nadzornih svetov običajno in kje v aktih družbe je to opredeljeno?

Ali je izobraževanje članov nadzornih svetov običajno in kje v aktih družbe je to oprede ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet, izobraževanjeNS

How to deal with confidential information, European Trade Union Institute

This training manual deals with two serious forms of obstru ...

Poglej dokument
01. 01. 2021 - Publikacije sodelovanje delavcev

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadzora

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadz ...

Poglej dokument
05. 10. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar in Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev

Poročilo o raziskavi o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških ...

Raziskava je bila izvedena (ne pa tudi financirana) v okvir ...

Poglej dokument
31. 08. 2018 - Raziskave in študije sodelovanje delavcev

Defining the Focus for Proactive Boards, Torben Ballegaard

"Vse se začne z definiranjem ustrezne sestave NS" ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Gradiva izobraževanj vodenje in delo NS

The value adding board, Torben Ballegaard

Na Konferenci korporativnega upravljanja 2014 smo predstavi ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Gradiva izobraževanj vodenje in delo NS

Board Chairs’ Practices across Countries: Commonalities, Differences and Future Trends, INSEAD

In this new survey report, the research team conducted inte ...

Poglej dokument
01. 01. 2017 - Publikacije vodenje in delo NS

Merjenje spolnega indeksa v slovenskih d.d. (KKU19)

Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Gradiva izobraževanj - mag. Barbara Žibret Kralj kadrovanje, raznolikost, pobuda4033

Predstavitev Pobude 40/33/2026 (KKU2019)

Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović kadrovanje, raznolikost, pobuda4033

Pobuda 40/33/2026 - Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in ...

ZNS pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolik ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Raziskave in študije kadrovanje, raznolikost, pobuda4033

Sklic in veljavnost seje NS - kršenje poslovnika NS

V primeru, da je v poslovniku NS zapisano, da se seja sklič ...

Poglej dokument
03. 01. 2020 - Pravni nasveti seja NS, poslovnik

Kdaj govorimo o vmešavanju NS v delovanje uprave oz. njene pristojnosti?

Kdaj govorimo o vmešavanju NS v delovanje uprave oz. njene ...

Poglej dokument
02. 01. 2020 - Pravni nasveti uprava, nadzorni svet

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skupaj ali ločeno?

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skup ...

Poglej dokument
03. 01. 2020 - Pravni nasveti sekretarji NS, seja NS

Vpogled NS v dokumentacijo družbe

Ali sme NS vpogledati v seznam zaposlenih iz katerega je ra ...

Poglej dokument
23. 01. 2020 - Pravni nasveti poslovna skrivnost

Ali so člani NS upravičeni do nadomestila za prehrano (dnevnice) za čas trajanja njihovega dela v NS?

Na podlagi sklepa ustanovitelja so člani nadzornega sveta i ...

Poglej dokument
11. 02. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje, seja NS

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% lasti družbe A?

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% last ...

Poglej dokument

Katero raven priporocil Kodeksa za nejavne družbe mora upoštevati družba, ki ni velika ima pa konsoli ...

Kodeks upravljanja za nejavne družbe je sestavljen iz dveh ...

Poglej dokument
13. 02. 2020 - Pravni nasveti kodeks, nejavne družbe

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika NS?

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika N ...

Poglej dokument
14. 02. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, sodelovanje delavcev

Veljavnost glasovanja na dopisni seji, če niso oddane vse glasovnice?

Nadzorni svet, ki šteje 3 člane, je sklical korespondenčno ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali sme predsednik ali član NS izven seje oz. med dvema rednima sejama zaprositi za dodatna pojasnila ...

Ali sme predsednik ali član NS izven seje oz. med dvema red ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali je lahko v obvladujoči družbi (mati) in odvisni družbi (hči) isti predsednik v obeh upravah?

Ali je mogoče, da je v obvladujoči družbi (mati) in odvisni ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti nasprotje interesov, uprava

Javna objava zapisnikov - mnenje informacijske pooblaščenke

Mnenje informacijske pooblaščenke o javni objavi zapisnikov sej različnih organov.

...

Poglej dokument
11. 03. 2020 - Pravni nasveti poslovna skrivnost, zapisnik, zaupnost, osebni podatki

Pravna razmerja med nadzornim svetom in upravo družb v holdingu

Ali lahko član uprave hčerinske družbe, postane član nadzornega sveta matične družbe?
Poglej dokument

11. 03. 2020 - Pravni nasveti uprava, nadzorni svet, holding

Članstvo predstavnikov delavcev v revizijski komisiji po ZSDU in ZGD-1

ZSDU v 5. odstavku 79. člena določa, da ima svet delavcev p ...

Poglej dokument
31. 03. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, revizijske komisije

Ali teče mandat vsakemu posameznemu članu posebej ali je mandat enoten za vse celoten NS?

Družba (d.o.o.) ima 5 članski nadzorni svet, pri čemer 4 člane imenuje skupščina družbe, ...

Poglej dokument
01. 04. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, nadzorni svet

Kako naj revizijska komisja natančneje opredeli sodelovanje z regulatorji?

V Priporočilih za revizijske komisije ZNS  je v 9. pog ...

Poglej dokument
02. 04. 2020 - Pravni nasveti revizijske komisije

Kako kot člani NS lahko pristopimo k znižanju prejemkov uprave?

Družba se je zaradi posledic povezanih s korona virusom zna ...

Poglej dokument
03. 04. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje, covid, uprava, nadzorni svet

Pravica do vpogleda nadzornega sveta v pravno mnenje družbe

Ali nadzorni svet lahko zahteva pravna mnenja (obstaja utemeljen razlog), ki jih je naro ...

Poglej dokument
24. 04. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Kje je pravna podlaga za podpis izjave o povezanih strankah namenjene revizorju?

Kje je pravna podlaga za podpis izjave o povezanih strankah namenjene revizorju?

Poglej dokument
19. 05. 2020 - Pravni nasveti revizor

Izplačilo vmesnih dividend

Ali se vmesne dividende smejo izplačati samo, če statut pooblasti upravo, da to stori? Poglej dokument

22. 05. 2020 - Pravni nasveti skupščine, uprava

Vpogled predsednika NS v plačno dokumentacijo zaposlenih v družbi

Predsednik NS od poslovodstva zahteva seznam plač zaposleni ...

Poglej dokument
25. 05. 2020 - Pravni nasveti vodenje in delo NS, nadzorni svet

Imenovanje predstavnika delavcev v NS, ko svet delavcev ni formiran

Kako je z imenovanjem predstavnika delavcev v NS v primeru, ko svet delavcev ni formiran ...

Poglej dokument
09. 06. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, sodelovanje delavcev

Postopek podaje odstopne izjave člana NS - predstavnika delavcev

Kakšen je pravilen postopek podaje odstopne izjave člana na ...

Poglej dokument
02. 09. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, sodelovanje delavcev

Dostop do arhiva gradiv po izteku mandata v NS

 1. Ali ima član nadzornega sveta po izteku mandata prav ...

  Poglej dokument
  04. 09. 2020 - Pravni nasveti zavarovanje odgovornosti, gradivo NS

Podpis posojilne pogodbe v imenu družbe v enotirnem sistemu

Kdo je v enotirnem sistemu upravljanja podpisnik posojilne ...

Poglej dokument
08. 09. 2020 - Pravni nasveti upravni odbor

Povračilo stroškov za izobraževanje predstavnika delavcev v NS

Kakšno je priporočilo ZNS pri udeležbah predstavnikov delav ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje, sodelovanje delavcev

Kandidatura člana NS za direktorja

Ali je članstvo v nadzornem svetu po 255. členu ZGD-1 ovira ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, nasprotje interesov, nadzorni svet, direktor

Ali lahko člani uprave za udeležbo na sejah NS v odvisnih družbah uporabijo služben avto?

Člani uprave so v NS in upravnih odborih odvisnih družb, ko ...

Poglej dokument
08. 10. 2020 - Pravni nasveti uprava, nadzorni svet, seja, odvisne družbe

Izvedba seje NS na daljavo v primeru tehničnih težav

Seje NS se lahko izvajajo preko videokonference. Pri izvedbi se je pojavila težava, ko s ...

Poglej dokument
08. 10. 2020 - Pravni nasveti sekretarji NS, seja

Ali predstavniku ustanovitelja pripada dostop do zapisnika NS?

V aktu o ustanovitvi je določeno, da se predstavnik ustanov ...

Poglej dokument
14. 10. 2020 - Pravni nasveti zapisnik

Trajanje mandata direktorja, če je sklep NS v nasprotju s statutom družbe

Direktorju družbe je nadzorni svet eno leto pred iztekom ma ...

Poglej dokument
14. 10. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet, direktor

Elektronsko podpisovanje zapisnikov sej NS

Vse pogosteje srečujemo e-podpisovanje dokumentov (zavarova ...

Poglej dokument
23. 10. 2020 - Pravni nasveti zapisnik

Kaj je definicija izvršne funkcije v političnih strankah?

Kaj točno pomeni zadnja alineja 3. odstavka 21. člena ZSDH- ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, neodvisnost

Odstop člana nadzornega sveta na seji in sklepčnost seje

Imam funkcijo predsednika NS, ki šteje skupaj 2 člana (po s ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, nadzorni svet, seja

Ali je član skupščine javnega podjetja upravičen do zapisnikov nadzornega sveta družbe?

Ali je član skupščine javnega podjetja upravičen do zapisnikov nadzornega sveta družbe?< ...

Poglej dokument
19. 11. 2020 - Pravni nasveti zapisnik

Ali z iztekom mandata v NS preneha tudi mandat v RK NS?

Predsedniku nadzornega sveta, ki je hkrati član revizijske ...

Poglej dokument
19. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje, revizijske komisije

Ali je izplačilo sejnine odvisno od formata izvedbe seje?

Imamo sklep ustanovitelja, ki loči med »sejami« in »korespo ...

Poglej dokument
30. 11. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje, seja

Združljivost funkcije sekretarja v nadzornem svetu in svetu delavcev

V javnem zavodu, kjer imamo nadzorni svet, programski svet, ...

Poglej dokument
04. 12. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, sekretarji NS

Raziskava o vlogi in delu sekretarjev NS v Sloveniji

S pomočjo ankete je ZNS želelo preveriti  obstoječo prakso dela in vloge sekretarje ...

Poglej dokument
17. 12. 2013 - Raziskave in študije sekretarji NS

Izjava o zaupnosti in varovanju poslovne skrivnosti družbe

Izjava o zaupnosti in varovanju poslovne skrivnosti družbe - VZOREC


  ...

Poglej dokument
09. 05. 2017 - Vzorci vzorec, poslovna skrivnost, zaupnost

Kaj je ''neodvisnost od revidiranega subjekta'' za člane revizijskih komisij v 280. členu ZGD-1i?

280. člen, novele ZGD-1i določa, da so lahko člani revizijs ...

Poglej dokument
20. 08. 2015 - Pravni nasveti neodvisnost, revizijske komisije

Stališče ZNS - Vpliv pandemije COVID-19 na korporativno upravljanje

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) ocenjuje, da bodo učinki razglasitve pandemije COV ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Stališča ZNS skupščine, covid, stališčaZNS, korporativnoupravljanje

State of Play: European Board Diversity 2018-2019

The research conducted by CGLytics on European company boardrooms reveals that companies ...

Poglej dokument
26. 05. 2020 - Publikacije raznolikost

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - pregled razkritij

Analiza razkritij samoocenjevanja NS javnih delniških družb ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Raziskave in študije - Gorazd Podbevšek vrednotenje, samoocenjevanje, nadzorni svet, raziskave in študije

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - anketna raziskava

V aprilu 2011 je Združenje nadzornikov Slovenije prvič pred ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Raziskave in študije - mag. Irena Prijović vrednotenje, samoocenjevanje, nadzorni svet, raziskave in študije

Trajnostne strategije

Proces priprave trajnostne strategije, njihove posebnosti ter spremljanje in poročanje o ...

Poglej dokument
23. 06. 2021 - Gradiva izobraževanj - dr. Adriana Rejc Buhovac trajnostno poslovanje

Trajnost in vplivi poslovanja

Razumevanje trajnosti, značilnosti trajnostnega poslovanja ter s tem povezana tveganja.

Poglej dokument
23. 06. 2021 - Gradiva izobraževanj - mag. Blanka Vezjak trajnostno poslovanje

Regulatorni okvir za evropsko trajnostno preobrazbo

Regulatorni okvir za evropsko trajnostno preobrazbo: Zakaj je trajnost oz. ESG postala o ...

Poglej dokument
23. 06. 2021 - Gradiva izobraževanj - mag. Mateja Treven trajnostno poslovanje

10 Anti Corruption Principles for State-owned Enterprises

The 10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterpris ...

Poglej dokument
15. 04. 2019 - Publikacije etika, korporativnoupravljanje, državne družbe

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises

The OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned ...

Poglej dokument
19. 11. 2015 - Publikacije oecd, korporativnoupravljanje, državne družbe

OECD Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises

The Recommendation of the Council on Guidelines on Anti-Cor ...

Poglej dokument
23. 05. 2019 - Publikacije oecd, korporativnoupravljanje, državne družbe

Beyond The Old Boy´s Network

Appointing a board director is not what it used to be. Gone are the days of CEOs and cha ...

Poglej dokument
01. 06. 2015 - Publikacije kadrovanje, ecoda

Mandatarski sistem - Poročilo Predsedniškega foruma ZNS

Predstavitev rezultatov ankete o mandatarskem sistemu v Slo ...

Poglej dokument
11. 02. 2016 - Gradiva izobraževanj kadrovanje, uprava

Priporočilo ZNS članom RK in NS glede spremljanja neodvisnosti revizorjev

Strokovni svet ZNS opozarja na doslednost nadzornih svetov ...

Poglej dokument
28. 08. 2020 - Stališča ZNS revizijske komisije, stališčaZNS

CG guidance and principles for unlisted companies in Europe

Unlisted companies account for more than 75% of European GD ...

Poglej dokument
24. 03. 2010 - Publikacije ecoda, upravni odbor

Stališče ZNS: Predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) podaja svoje stališče ...

Poglej dokument
20. 10. 2020 - Stališča ZNS korporativnoupravljanje

Stališče ZNS glede prenehanja funkcije člana nadzornega sveta na podlagi odstopa

Združenje nadzornikov Slovenije se s tem stališčem odziva na ravnanje SDH Poglej dokument

23. 11. 2020 - Stališča ZNS kadrovanje, nadzorni svet, sodno imenovanje

Stališče ZNS glede implementacije 294.a člena (politika prejemkov) v noveli ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je strokovno uskladil z različnimi de ...

Poglej dokument
09. 03. 2021 - Stališča ZNS nagrajevanje, politika prejemkov

Seznanitev s pravili za udeležbo in glasovanje na elektronski oziroma virtualni skupščini na podlagi ...

Seznanitev s pravili za udeležbo in glasovanje na skupščini po ZIUOPDVE kot podlaga za s ...

Poglej dokument
17. 12. 2020 - ZNS - Lea Peček, strokovna sodelavka ZNS skupščine

Priporočilo ZNS glede pridobitve ustreznih podlag za dajanje soglasij NS za izvedbo elektronskih in v ...

Strokovni svet ZNS priporoča, da nadzorni sveti v družbah, ...

Poglej dokument
23. 12. 2020 - Stališča ZNS skupščine, covid

3-letni paket za vrednotenje NS (z opcijo zunanje presoje)

3-letni paket* za vrednotenje nadzornega sveta (z opcijo zunanje presoje):

Poglej dokument

28. 09. 2017 - ZNS vrednotenje, nadzorni svet

Ugovor uprave na zapisnik NS

Kakšne so pravice oz. možnosti uprave, če se ne strinja z z ...

Poglej dokument
02. 08. 2021 - Pravni nasveti uprava, nadzorni svet, zapisnik

Zunanji član RK NS kot predsednik RK NS

Ali je lahko zunanji član revizijske komisije, ki ni član n ...

Poglej dokument
08. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, revizijske komisije

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere družbenik je?

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere dr ...

Poglej dokument
01. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nasprotje interesov, nadzorni svet

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani N ...

Poglej dokument
24. 06. 2021 - Pravni nasveti skupščine, kadrovanje, nadzorni svet, seja

Plačilo sekretarju NS če je zaposlen v drugi družbi

Kakšna je lahko praksa za plačilo v primeru, da vlogo sekre ...

Poglej dokument
18. 06. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje, sekretarji NS

Podpisnik pogodbe z revizorjem in imenovanje revizorja pri odvisnih družbah, ki so postale SJI

Kdo bo pri odvisnih družbah, ki so postale SJI in kjer bodo ...

Poglej dokument
16. 06. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, SJI, revizor

Članstvo zunanjega neodvisnega strokovnjaka v RK matične in odvisne družbe

Ali obstajajo omejitve, da se imenuje zunanjega člana revizijske komisije matične družbe ...

Poglej dokument
08. 06. 2021 - Pravni nasveti neodvisnost, revizijske komisije

Do kdaj morajo družbe, ki so postale SJI oblikovati NS in RK in kakšne so sankcije?

Ali imate na ZNS oblikovano stališče do kdaj bi morale druž ...

Poglej dokument
08. 06. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, nadzorni svet, stališčaZNS, SJI

Ali pošto naslovljeno na NS posredujem tudi direktorju družbe?

Na družbo je prispela pošta za predsednika nadzornega sveta ...

Poglej dokument
02. 06. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet, direktor

Kdo obravnava pogodbo o zaposlitvi s poslovodstvom?

Ali je potrebno v delniški družbi, če pride do spremembe (d ...

Poglej dokument
31. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, pogodbaozaposlitvi, direktor, predsednikNS

Obveznost podaje ocene letnega poročila za RK oblikovane v letu 2021

Ali morajo RK v SJI, ki so prvič oz. na novo oblikovane v s ...

Poglej dokument
17. 05. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, letno poročilo, SJI

Imenovanje delavskega direktorja v d.o.o., ki nima NS

Pri upravljanju družbe z omejeno odgovornostjo imamo dilemo ...

Poglej dokument
17. 05. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, delavski direktor

Dostop zunanjega člana RK NS do zapisnikov sej NS?

Ali je zunanji neodvisni strokovnjak v RK upravičen do zapisnikov sej NS?


Poglej dokument

17. 05. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, nadzorni svet, zapisnik

Presoja neodvisnosti zunanjega strokovnjaka v sestavi RK javnega podjetja

V zvezi z imenovanjem člana revizijske komisije javnega pod ...

Poglej dokument
12. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, neodvisnost, revizijske komisije

Število članstev v nadzornih svetih

V koliko NS si lahko član in če si član NS, katerega 100% l ...

Poglej dokument
03. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nadzorni svet

Odstop člana nadzornega sveta in odpovedni rok

Član nadzornega sveta v naši družbi je podal nepreklicno od ...

Poglej dokument
23. 04. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nadzorni svet

Odgovornost članov občinskega sveta in nasprotje interesov

Javno podjetje (organizirano kot d.o.o.) katerega predsedni ...

Poglej dokument
20. 04. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov, odgovornost

Javna objava Poslovnega načrta za tekoče leto

Član nadzornega sveta naše družbe sprašuje, zakaj na spletn ...

Poglej dokument
20. 04. 2021 - Pravni nasveti poslovna skrivnost, poslovninačrt

Izvedba skupščin v fizični obliki v obdobju razglašene epidemije

Pri sklicu redne letne skupščine družbe smo naleteli na nas ...

Poglej dokument
16. 04. 2021 - Pravni nasveti skupščine, covid

3-letne pogodbe z revizorjem in izjava o neodvisnosti?

Ali je zdaj, ko imamo 3-letne pogodbe z revizorjem potrebno ...

Poglej dokument
14. 04. 2021 - Pravni nasveti izjava o neodvisnosti, revizor

Število delavskih predstavnikov v NS

V družbi je zaposlenih skupaj 28 ljudi.  Organi družbe ...

Poglej dokument
13. 04. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Subjekt javnega interesa je lahko tudi druga pravna oseba - razlaga

»Subjekt javnega interesa« je družba, s katere vrednostnimi ...

Poglej dokument
12. 04. 2021 - Pravni nasveti SJI

Udeležba vodje notranje revizije na sejah RK NS

Revizijska komisija (RK) "družbe d.d." (ni javna delniška d ...

Poglej dokument
09. 04. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, nadzorni svet, seja, notranja revizija

Podlaga za vključitev poročila RK v poročilo NS ter v letno poročilo družbe

Prosim vas za informacije:
a) Ali je podlago za vklju ...

Poglej dokument
08. 04. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, letno poročilo

Pisanje sklepov v zapisniku - dodatna pojasnila o glasovanju?

Kaj je po vašem mnenju oz. iz praks, ki jih poznate v drugi ...

Poglej dokument
30. 03. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS, zapisnik

Zunanja strokovna pomoč članu NS in varovanje poslovnih skrivnosti

Prosimo vas za mnenje o ustreznosti ravnanja nadzornikov gl ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, poslovna skrivnost

Razveljavitev 5. odst. 294. čl. novele ZGD-1 in začasno prenehanje pravne podlage za razkrivanje prej ...

Ali menite, da je »zgodnje črtanje« 5. odstavka 294. člena ...

Poglej dokument
23. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Ali posamezni član NS lahko zahteva informacijo od uprave samostojno?

Ali posamezni član NS lahko zahteva in pridobi informacijo od uprave samostojno, ali mor ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti uprava, nadzorni svet

Podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorjem javnega podjetja

Občina ima v lasti javno podjetje (komunalo). Ugotovili smo ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti pogodbaozaposlitvi, direktor, predsednikNS

Novela ZGD-1K in prejemki članov uprave

Kako se bodo v zvezi z novelo ZGD-1K določali prejemki članov uprave, ki bodo imenovani ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje, uprava

Priporočilo članov ali predsednika nadzornega sveta upravi družbe

Nadzorniki družbe smo sprejeli sklep, da je poslovodstvo do ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje, uprava, nadzorni svet

Izjava o neodvisnosti če je član NS zaposlen v krovni družbi

Prosimo za pomoč pri izpolnjevanju »Izjave o neodvisnosti«. ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti neodvisnost, izjava o neodvisnosti

So predstavniki delavcev v NS politično izpostavljene osebe?

Ali se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposl ...

Poglej dokument
19. 02. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, politična izpostavljenost

Poslovnik NS in obveznost razkrivanja vsebine

Zanima me ali lahko kdorkoli od zaposlenih (ki ni član NS o ...

Poglej dokument
18. 02. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet, poslovnik

Kdo je lahko prisoten na sejah revizijske komisije?

Prosim za pojasnilo 279. člena ZGD:
- Kdo je lahko pr ...

Poglej dokument
17. 02. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, seja

Pravica do menovanja predstavnika delavcev v komisije NS

Prosim za razlago 5.odstavka 79.člena ZSDU, ki glasi: »Svet ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, komisije NS

Ali se lahko član NS sam odloči na kakšen način bo sodeloval na seji?

Poslovnik nadzornega sveta glede načina dela nadzornega sve ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet, seja

Obravnava letnega poročila in zahteve po poročanju v ESEF obliki

Ali mora nadzorni svet zaradi ESEF (European Single Electro ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, letno poročilo

Vloga predsednika NS v primeru prodaje družbe

Katere aktivnosti (in kdaj), mora predsednik nadzornega sve ...

Poglej dokument
27. 01. 2021 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Sodno imenovanje manjkajočega člana NS

Družba v 100 % državni lasti, kjer Vlada RS izvršuje naloge ...

Poglej dokument
26. 01. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nadzorni svet, sodno imenovanje

Soglasje delodajalca ob prevzemu nadzorniških funkcij v drugi družbi

V individualni pogodbi o zaposlitvi je navedeno, da je za č ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nadzorni svet

Sodelovanje v svetu delavcev in nadzornem svetu prejšnjega delodajalca

Nekaj podjetij je ustanovilo Javni holding kamor se prenese ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Zvočno snemanje sej nadzornega sveta - tehnične zahteve

Raziskujemo vidike zvočnega snemanja sej nadzornega sveta ( ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS, snemanje, seja

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

ZNS - Certificiranje - strokovne kvalifikacije

Redno strokovno usposabljanje in izobraževanje s področja delovanja nadzornih svetov, up ...

Poglej dokument
19. 10. 2021 - ZNS - ZNS izobraževanje, strokovni razvoj, Certifikat ZNS

ZNS - Profesionalizacija, izobraževanje, strokovni razvoj

KDO SMO?

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, ne ...

Poglej dokument

Sodba Upravnega sodišča v tožbi zaradi odmere dohodnine

Davčna obravnava stroškov izobraževanja članov NS in UO

PRIMER IZ PRAKSE: Sodba ...

Poglej dokument
03. 06. 2020 - ZNS - Upravno sodišče RS boniteta, ZNS, sodišče

Zavarovanje odgovornosti poslovodstva in nadzornih organov družb

Ta predstavitev je namenjena kot pregled nad zavarovanjem D&O in njegovim pomenom za ...

Poglej dokument
01. 07. 2007 - Publikacije zavarovanje odgovornosti, publikaci

Guide to Directors’ Duties and Liabilities

Since the financial crisis, the risk oversight responsibilities of directors and supervi ...

Poglej dokument
17. 09. 2015 - ecoDa ecoda, zavarovanje odgovornosti

Stališče ZNS glede pristojnosti organov pri sklepanju pogodb o kolektivnem zavarovanju odgovornosti o ...

Združenje nadzornikov Slovenije zagovarja stališče, da je s ...

Poglej dokument
02. 02. 2011 - Stališča ZNS - ZNS zavarovanje odgovornosti

Vzorec sporazuma za dostop do arhiva NS po prenehanju mandata

Vzorec sporazuma za dostop do arhiva NS po prenehanju mandata - SPORAZUM O VAROVANJU IN ...

Poglej dokument

Kodeks profesionalne etike ZNS

Tako kot to velja za druge profesije je pomembno, da tudi opravljanje nadzorniške funkci ...

Poglej dokument
17. 04. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS kodeks, etika, članstvo, nadzorni svet

Stališče ZNS - Članstvo predstavnikov delavcev v RK po ZSDU in ZGD-1

Zakonski okvir za sodelovanje delavcev v revizijski komisij ...

Poglej dokument
30. 03. 2020 - Stališča ZNS - ZNS sodelovanje delavcev, revizijske komisije

Strokovno stališče ZNS glede implementacije 2. odst. 514.a čl. ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je opredelil do implementacije drugeg ...

Poglej dokument
06. 05. 2021 - Stališča ZNS - ZNS revizijske komisije, stališčaZNS

Slovenske smernice korporativne integritete

Etičnost je skupaj z strokovnostjo in odgovornostjo na vrhu vrednot za katere si prizade ...

Poglej dokument
20. 01. 2014 - Priporočila in kodeksi - Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, Združenje nadzornikov Slovenije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani priporočila ZNS, korporativna integriteta

Navodila za izpolnjevanje matrike za samoocenjevanje nadzornega sveta

Matrika je bila posodobljena v marcu 2022. Posodobitve matrike sledijo spremembam Sloven ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS vrednotenje, kadrovanje, samoocenjevanje, nadzorni svet

Matrika za samoocenjevanje NS

Posodobljena matrika - vzorec za javne delniške družbe. Posodobitve matrike sledijo spre ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS vrednotenje, kadrovanje, samoocenjevanje, nadzorni svet

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov

Namen priročnika je standardizirati pristop k vrednotenju u ...

Poglej dokument
01. 03. 2011 - Priporočila in kodeksi - ZNS vrednotenje, kadrovanje, samoocenjevanje, nadzorni svet

Vzorec poslovnika o delu UO

Poslovnik o delu upravnega odbora vključuje priporočila, ki jih vsebujejo smernice, pole ...

Poglej dokument
08. 07. 2013 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, upravni odbor

Smernice za delovanje upravnih odborov

Enotirni sistem upravljanja gospodarskih družb je bil v slovenski pravni red formalno uv ...

Poglej dokument
08. 07. 2013 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, upravni odbor

Smernice za komuniciranje za člane nadzornih svetov

Smernice za komuniciranje za člane nadzornih svetov so priporočilo predsednikom in člano ...

Poglej dokument
28. 11. 2013 - Priporočila in kodeksi - mag. Marjeta Tič Vesel priporočila ZNS, komuniciranje, vodenjeindeloNS 2

Priporočila za poročanje nadzornemu svetu

Kaj naj nadzorni svet zahteva od uprave? Priporočila za por ...

Poglej dokument
10. 03. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, uprava, nadzorni svet

Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov (in UO)

Te smernice priporočajo dobro prakso glede izbora, vloge in ...

Poglej dokument
04. 09. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, sekretarji NS

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS

Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede iz ...

Poglej dokument
03. 12. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS vodenje in delo NS

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Kodeks upravljanja za nejavne družbe je namenjen vsem gospo ...

Poglej dokument
10. 05. 2016 - Priporočila in kodeksi - Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Združenje nadzornikov Slovenije kodeks, priporočila ZNS, izjava o upravljanju, nejavne družbe

Praktični napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju

Namen praktičnih napotkov je družbam predstaviti sistematičen pristop k oblikovanju izja ...

Poglej dokument
01. 12. 2016 - Priporočila in kodeksi - ZNS kodeks, priporočila ZNS, izjava o upravljanju, javne delniške družbe

Izjava o neodvisnost člana NS - NAVODILO za izpolnjevanje

Pri izpolnjevanju izjav o neodvisnosti članov nadzornega sveta in njegovih komisij v pra ...

Poglej dokument
26. 01. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet, izjava o neodvisnosti

Izjava o neodvisnost člana NS - VZOREC

Slovenski kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne ...

Poglej dokument
01. 01. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

za družbe katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi vrednostnih papirjev (»borzne dru ...

Poglej dokument
01. 01. 2017 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, priporočila ZNS, javne delniške družbe

Priporočila za RK: Dodatno poročilo zunanjega revizorja RK

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, ki izvajajo obvezno revizijo subjektov javne ...

Poglej dokument
27. 03. 2017 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Vprašalnik za samoocenjevanje dela revizijske komisije

Glavni namen vprašalnika je ponuditi okvir za razpravo o vsebini in kakovosti dela reviz ...

Poglej dokument
31. 01. 2023 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, revizijske komisije, samoocenjevanje

Praktični napotki za oblikovanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora je dokument, ki opredeljuje zaveze druž ...

Poglej dokument
12. 04. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje, raznolikost, priporočila ZNS

Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja

Naš namen je s Smernicami za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revi ...

Poglej dokument
25. 10. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS in ANR priporočila ZNS, revizijske komisije

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPK nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Pojasnila ključnih vsebinskih točk - Priporočila

Pojasnila ključnih vsebinskih točk Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev v organi ...

Poglej dokument
21. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, sodelovanje delavcev

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanj ...

Poglej dokument
20. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, sodelovanje delavcev

Prioritete za delo revizijskih komisij 2021/2022

COVID-19, brexit, socialna nesorazmerja in gospodarska rece ...

Poglej dokument
18. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS priporočila ZNS, revizijske komisije

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju nadzornega sveta - praktične izkušnje in izzivi

Osnovna ideja samoocenjevanja delovanja nadzornega sveta je ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović vrednotenje, kadrovanje, priporočila ZNS, samoocenjevanje, nadzorni svet

Priporočilo ZNS za uvrstitev začasnega znižanja prejemkov članov NS in UO v obdobju epidemije COVID-1 ...

Strokovni svet ZNS priporoča nadzornim svetom in upravnim o ...

Poglej dokument
05. 05. 2020 - Stališča ZNS - ZNS nagrajevanje, covid, priporočila ZNS

NOVOSTI ZGD-1K

Poglej dokument
01. 03. 2021 - Gradiva izobraževanj

Strokovna razprava ZNS: Predčasno prenehanje mandata upravi - sporazum vs. odpoklic uprave

V slovenski korporacijski praksi prevladuje stališče, da je ...

Poglej dokument
05. 10. 2020 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje, uprava

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Z aktom Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega h ...

Poglej dokument
17. 08. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH sdh, državne družbe

Praktični vodnik po nasprotjih interesov

Ta praktični vodnik članom organov vodenja in nadzora ponuja smernice, kako prepoznati, ...

Poglej dokument
19. 02. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS nasprotje interesov, priporočila ZNS

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
13. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe